Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 34.
Ocelový most nad hlavním nádražím

Nejvyšší trať vedoucí nad hlavním nádražím již potřebovala instalací mostů. Končně se bude dát jezdit kolem dokola.
... na řadu přišlo vyřešení  horní trati na mostech ...
... aby to bylo vzdušné chtěl jsem od počátku použít lehké příhradové ocelové mosty, tento most tu bude ve dvou kusech s podpěrou uprostřed, zatím mám jen jeden, druhý je už objednán .....
... sem přijde stejně dlouhý most, ale trochu jiného provedení ......
... asi takto ....
... přesně pod mostem bude i nechráněný přejezd vedlejší cesty přes koleje směrem ven z panelu ....
... pohled ze základní úrovně ...
... trať mám zatím podloženou provizorně a doměřuji kolejivo ....
... nakonec jsem i na tuto trať kvůli plynulému nájezdu na most použil flexi kolej, tady jsem přilepil opěrné zdi předmostí ....
... když už jsem byl v tom, tak jsem přilepil i opěrné zdi pod budoucí silnicí ....
... detail zdiva je trošku jiný než normálně používám ....
... že se blíží štěrkování ukazují použitá závaží, mám celkem slušnou zásobu postupně tvořenou, spotřeba na hlavní nádraží bude asi děsná ...
... přes zimu jsem pil pilně čajíček magoráček :-) a těchto plechových krabic mám celkem dost ...
... začal jsem lepit i mezimostní pilíře ....
... trať vpravo za mostem jsem musel opět ještě trošku posunout ...
... za tímto mostem bude vpravo buď část náspu nebo trať na kamenném nadjezdu a pod ním podjezd pro silnici, ještě nevím ...
... a jeden celkovější pohled na situaci ... v místě pracovní desky s nářadím a lepidlem bude depo ....
... a mostní sestava ....
... a pohled za zadního rohu panelu .....
... a z ptačí perspektivy ....
... pokračování příště, krajinka se blíží .....:-)))
... no ještě než spustím plnou silou akci "zelená" předělal jsem ještě jednu část terénu na vyjímatelnou. Tato část sousedí s první vyjímatelnou částí s městem a zasahuje pod most zleva.....
... u mostního pilíře je vidět nachystané místo pro nádražní budovu  a vlevo od tohoto místa již hotová kostra druhé vyjímatelné části. Byla poněkud tvarově složitější než pod městem, navíc musí jít vyndat ikdyž bude nádražní budova již přilepena na místě.....
... fixou jsem si naznačil budoucí pozici silnice a staré čerpací stanice, za čerpačkou bude přejezd.....
... tady je budoucí pozice čerpací stanice lépe vidět .....
... a celé to jde takto vytáhnout ....
... a pohled z jiné strany od města.......