Vyjímatelné segmenty terénu za hl.nádražím
Dodatečně jsem za hlavním nádražím předělával terén na vyjímatelnou formu, kvůli údržbě a nutným zásahům při provozu.