Některé z věcí zde uváděných již nejsou aktuální. Nechávám je na webu ale proto, že každý začínající modelář by si měl uvědomit, že postavit nepřestěhovatelné kolejiště je poněkud riskantní a že je potřeba počíta i s variantou postupného stěhování i rozšiřování kolejiště.. Podle hesla: "Nikdy neříkej - NIKDY"
Modulové versus panelové kolejiště:
    Když jsem tedy konečně rozhodl, že tedy "něco" stavět budu, začal jsem na internetu pátrat jak daleko pokročila dostupnost všeho potřebného ke stavbě a předně jsem hledal inspiraci a koukal jak to dělají ti ostatní. Zvolil jsem již dříve oblíbené měřítko HO. Rozhodl jsem se pro trvale umístěné kolejiště, pro které jsem vyklidil malý nevyužívaný pokoj 2,65x3,5m.Je to pokoj v podkrovním bytě, jak se později ukázalo musel jsem v návrhu počítat i s vlivem skloněné střechy. Modulový styl se mě sice velmi líbil také, ale přeci jen klasický panel zvítězil více jako komplexní stavba a pro ten jsem se tedy rozhodl. Kdo tíhne k simulaci železničního provozu jako takového a má dost stejně nadšených kamarádů, že jsou schopni se scházet a spojovat své moduly dohromady je pro něj modulový systém to pravé ořechové. Na adrese www.zababov.cz jsem se něco našmejdil a nakoukal, to je opravdu paráda.
Na fotografiích jsou vidět hned dva problémy a to je střecha ve sklonu a topné těleso ústředního topení. Základní úroveň panelu ?0,0 jsem zvolil od podlahy 55cm. Možná se to někomu bude zdát málo, ale tady to fakt jinak nešlo. Později při stavbě se  to ukázalo jako výhoda, mohl jsem překračovat zastavěné části a stoupat do volných čtverců v základovém roštu, než byly tyto zakryty krajinnou "skořepinou". V průběhu stavby jsem pak, postupně určil, která "oka" v roštu zůstanou jako přístupová zespodu do tunelových partií.