Stavba kolejiště je dlouhotrvající proces, který je možno rozdělit na specifické části.
Jednotlivé činnosti se ovšem navzájem prolínají a tak se jejich kapitoly budou plnit postupně .....
Základní technické údaje:

Rozměr ... 3x5,5m, Výhybky ... 55ks, Kolejivo ... hodně metrů, Lokomotivy ... 14ks, Vagony ... 62ks, Auta ... 28ks, Mosty ... 6ks, Budovy ... 23ks, Stromy ... 260ks, Pidilidi ... 60ks + 6 psů