Stavba kolejiště je dlouhotrvající proces, který je možno rozdělit na tyto dílčí části.
Jednotlivé činnosti se ovšem navzájem prolínají a tak se jejich kapitoly budou plnit postupně .....
Stavba nosných částí tratí a krajiny Stavba nosných částí tratí a krajiny
Elektroinstalace na kolejišti, práce s řídícím programem Train Controler Elektroinstalace na kolejišti, práce s řídícím programem Train Controler
Zrod a život jednoho amatérského kolejiště