Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 33.
Webkamery ve skrytém nádraží

Abych měl přehled co nekalého se děje v tunelech, měl jsem již dlouho nakoupené webkamery. Jejich instalace byla snadná, horší to však bylo s osvětlením. Toto řešení bylo později předěláno.
Číslo 5 už nežije. Oko jedna a oko dvě budou konečně instalovány na výjezdy ze směrových odstavných kolejí ve skrytém nádraží. Teď jsem se rozhodl nainstalovat první z kamer....
... na zafixování kamery jsem si stvořil takovýto papírový boxík. Podmínkou je, aby kamerka šla v případě potřeby vyndat kvůli zaostření atd ....
... taky by se neměla samovolně pohnout, když při práci drbnete do panelu nebo kabeláže ...
... šup a kamera je přilepena na místě .... je pěkně přístupná zezadu panelu ....
... asi takto se bude koukat .....
... no a hned jsem vyzkoušel, jak se s tím bude pracovat. Kombinace traincontroleru a náhledového okna web kamery..... ve skryťáku stojí dva stroje, obsazení kolejí je vidět na schématu ...
... teď průjezd skrytým zhlavím ....
... a stroj je zpět na jiné koleji. No, až praxe ukáže jak bude možné tyto kamery ve skryťáku používat k vizuální kontrole stavu.
... tak jsem se pokusil nasvítit pravou část zhlaví skrytého nádraží ....
... použil jsem LEDky co mám do budov ....
... ještě to rozšířím o jeden světelný zdroj a už to bude na web kameru stačit .....
... pohled od kamery .....
... a pohled ke kameře, v místnosti je světlo protože je den ....
... položil jsem další koleje v hlavním nádraží .....
... pohled od pravého zhlaví .....
... napevno již mám položeno pět kolejí zprava ....
... konečně bude dost místa pro provoz ....
... depo, které bude od kolejí vlevo, budu dělat až nakonec .....
... a výhybky u překladiště jsou již zapojeny taky ...
... a to bude zde, na místě bývalého umístění nádražní budovy ...