Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 31.
Rozměřování kolejí hl.nádraží

Plocha pro hlavní nádraží byla takřka připravena a tak jsem se pustil do suché pokládky a rozměřovaní kolejiva v klavním nádraží.
.... jsem rád, že jsem za poslední týdny dodělal alespoň toto, moc času nebylo, pokračování bude příště .....
..... na pravém zhlaví hlavního nádraží indiáni vytrhali koleje. Šlo to ztuha, zvláště zaštěrkování bylo tvrdé jak beton, pomohlo drobné navlhčení, které se vzhledem k papírovému podkladu nesmí přehánět .....
..... toto místo je jedno z prvních postavených na panelu vůbec a tak bylo nutné lepenkový povrch dodatečně vyztužit tvrdým kartonem ....
..... spoj segmentů jsem se snažil s ohledem na množství napojených kolejí udělat co nejtužší, naznačené rysky jsou osami kolejí na stykové hraně ....
..... pohled od spojnice segmentů ....
..... přišpendlená kolej je flexi kolej s podložím, vůbec první pokus s tímto typem flexi. Naštěstí na spojnici segmentů se všechny koleje stýkají na rovno, nic není šikmo řezaný oblouk. Při plánování je dobré i na toto myslet....
..... a přišly na řadu i dodatečně vsazované výhybky. Mezi tyto navazující výhybky jsem musel uříznout 15mm dlouhou kolej, spojky jsem v tomto místě propájel .....
..... a připravený otvor pro otočený přestavník ....
..... a šup a je tam ....
..... a příprava na řezání kolejí směrem k hranici segmentů ....
..... tady jsou další dvě dodatečné výhybky, které musím doplnit na tento segment oproti původnímu řešení. Už na schématu jsem počítal s podkladovým nastavením panelu .....
..... nebylo to nic složitého ....
..... jak nápis napovídá nastavení je určitě kvalitní .... :-)
..... na slepou kolej jsem použil zbytek flexi ohnuté od oka, rovný kus by vypadal nudně......
..... taktéž jsem dořezal zbývající koleje na tomto segmentu a zhlaví načisto ...
..... no a na příště už budou koleje přilepeny a vyvedeno napájení. Dekodéry pro výhybky už mám objednány, nikoliv však dekodéry obsazení úseků. To bude běh na trošku delší trať s ohledem na množství úseků a tím počet potřebných čidel obsazení ....
... při pokládce kolejí je problém vždy geometrie. Nádraží je do pravého úhlu. Nejsem ortodoxní modelář a tak jsem už od plánování vystačil se čtyřmi základními radiusy kolejiva a tři další vnější koleje zatáčky nádraží bude ze speciálních flexi kolejí Fleischmann i s podložím.....
... rovné úseky jdou snadno jsou z flexi kolejí délky 80mm, zbytek je doplněn ze standardního sortimentu, zvláště je používám na hraně panelu, kde plastový výlisek podloží tvoří důležitou pevnostní součást spoje kolejí.
... koleje jsou prozatím řezány a špendleny k podkladu hlavní plochy ... je to piplačka, dvakrát i třikrát měřím než něco ufiknu .....
... až budu kolej lepit k podkladu definitivně tak to musí být jak když střelí ....
... o proti původnímu řešení na plánku jsem se rozhodl posunout dvojici výhybek vpravo až na nový segment, vznikne tak samostatná kolej podél volného vykládkového prostoru, v místě kde měla původně stát hlavní nádražní budova.
... a trošku nadhled na oblouk, provizorně jsem si tam položil ještě novou nedokončenou nádražní budovu, tu původní nepoužiji byla příliš velká a stylově se mě přestala líbit....Navíc k této budově mám další provozní budovy ve stejném stylu.
... a tady věc ze které jsem měl trošku obavu jak se bude pracovat s flexi kolejí s podložím. Musel jsem ji totiž napojit i v oblouku ....
... zleva rádiusy Fleischmann R1, R2,R3,R4 a pátá je už flexi s podložím .....
... a napojení je hotovo .....
... použil jsem metodu propájených kolejových spojek, oblouk je plynulý bez zlomu. Kupodivu pružné plastové podloží flexikoleje prokázalo perfektní funkci, když pomáhalo držet plynulost ohybu rádiusu, tím že ohybu klade lehký odpor..... Ohnutá kolej však i sama drží potřebný tvar ....