Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 29.
Tvorba tratí za hlavním nádraží

Řešil jsem rébus jak proplést viditelné tratě za hlavním nádražím.
.... a napojení na vedlejší segment je také hotové ..... zbývá nevrchnější trať .....
.... oba tyto přechody přes hranice segmentů budou schované v tunelu .....
.... vše pevně sedí a napojení je přesné ...
.... no tady probíhá kontrola a příprava materiálu na úpravu obou zhlaví hlavního nádraží, protože tím musím začít než začnu pokládat jeho koleje ....
.... chybí už jen nějaké specifické drobné kousky, to hlavní už mám připraveno ....
.... ještě než ovšem začnu pokládat koleje na hlavní úrovni, pustil jsem se do tvarování krajiny na vrchních tratích, abych dokončil hrubou představu o prostorovém uspořádání ....
.... tady jsem začal žebrováním pro nosnou část silnice, která tudy povede. Rozhodl jsem se zde terén svahu dotáhnout až ke koleji hlavního nádraží a opatřit opěrnou zdí
.... abych tu délku zdi trošku rozbil, bude občas přerušena svahem terénu. Získal jsem tím dost prostoru na silnici, možná tam přijde nějaký předměstský domek, co já vím, to teprve zraje. Místa je tam dost. Zeď pak bude porostlá zelením. V místě kde byla původně nádražní budova, bude volná ložná plocha......
.... ustavil jsem si a přilepil čelní desku s tunelovým portálem .....
.... takto to vypadá z druhé strany ....
.... takto to vypadá z druhé strany ....
.... tady ta spodní trať bude značně zarostlá a zapuštěná tak 3-4cm pod úroveň zástavby mezi domky. Ještě nevím co z toho vyleze, vymýšlím to postupně co bude kolem, tuto trať chci ale hodně  zamaskovat. Nalevo od bližšího portálu vzniká násep pro příjezdovou silnici...... navíc nad tím povede ještě most ....
.... tady mám tunelový portál z již vlepenou tištěnou klenbou, někde v těchto místech bude i lávka přes trať pro pěší k zastávce .... a všude hodně křovin a zarostlé svahy
.... kuk do tunelu ....
.... vzniká násep pro silnici .....
.... myslím, že to bude zase jeden ze zajímavých koutů na kolejišti .....
.... donesl jsem si vyjímatelný kus terénu z levého segmentu a posadil na místo, abych měl celkovou představu jak povede silnice zleva směrem doprava přes nový segment k městečku ....
.... tak a doplňuji plochu pro silnici .....
.... takto většinou až dodatečně řežu některé desky na tvar terénu .....
.... lépe tím trefím nutný tvar svahu .....
.... nad tunelem v těchto místech terén opět zvýším, takže i nejvyšší trať se trošku schová za malý kopeček ....
.... a spřažit žebra spojkou ..... když něco takového lepím, nad definitivně položenými kolejemi, je nutné zajistit, aby případné skapávající lepidlo neteklo na koleje, proto ty odřezky pod tím ....
.... a příprava další nosné části silnice ....
.... měřím, přikládám a přiřezávám, měřím přikládám a přiřezávám .....
.... a lepím ! .... tady je zrovna vidět, kde opěrnou zeď plynule měním ve svah .....
.... tvar terénu opravdu vymýšlím vždy až to dělám, hrubou představu o výšce terénu už mám ale od okamžiku návrhu schématu tratí .... bez toho to nejde ......
.... a klasická technika, jak udělat zakřivený svah .....