Napojení na staré segmenty
Kromě pokračujících prací na hlavní ploše pro nádraží jsem konečně musel začít s úpravami na napojení na sousední segmenty. V některých místech bylo potřeba provést výškovou korekci posazení tratí.