Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 24.
Začátek stavby skrytého nádraží

Na novém roštu bude ze všeho nejdříve nutné postavit složitý labyrint skrytého nádraží včetně vratných smyček.
.... tento otvor bude zachován pro přístup do spodní části ....
.... už taky domýšlím podpěry dalších pater segmentu ....
.... a další výhybka, tentokrát pro vratnou smyčku v opačném směru ...
.... jakmile dorazilo kolejivo, hned jsem jej nanečisto položil ....
.... tady je vidět větvení odstavných kolejí pro pravý směr dvojkolejky ...
.... a první větší pohled na hotovou část čtvrtého segmentu ... nejpracnější je opět rozměřování ....
.... a větvení pravého směru opět ....
.... a tady zase kousek přibyl, jedná se klesající část s odstavnými kolejemi, vnitřní trať naopak stoupá, protože je to výjezd právě z tohoto pravého směru ...
.... pokud vlak neodbočí do vratné smyčky z těchto odstavných  klesajících kolejí, následně opět projede tou stoupající tratí vpravo ....
.... tady je vidět jak některé tratí skryťáku klesají a jiné zase stoupají ....
.... a celkový pohled na aktuální stav ...
.... podařilo se mi postavit základy pro pravý výjezd ze skrytého nádraží ....
.... v pravé stěně ještě přijdou vyříznout manipulační otvory .....
.... už se rýsuje i výjezd ze skryťáku, všechny koleje jsou pro zatím pokládány nasucho ...
.... tady mě bohužel chybí ještě trojitá výhybka, snad dorazí tento týden .....
.... vpravo je vidět čtyřkolejný sjezd v jednom ze směrů skrytého nádraží a v popředí stoupá výjezd z něj ....
.... a pohled seshora. Stavím tak, abych pak mohl na celém segmentu položit a připevnit koleje v jednom zátahu, sem tam už i něco musím přemostit, ale tak abych se dostal do spodních prostorů k pokládce kolejí ....
.... a tady je vidět levá část skrytého nádraží, i zde mě bohužel ještě chybí trojitá výhybka ....
.... vpravo je jedna z vratných smyček a levá kolej je výjezd ze skrytého nádraží, která se kroutí do stoupání viz předešlé foto.
.... stavím tak aby prostřední otvory v roštu zůstaly volné pro přístup zespodu....
.... v průběhu stavby rozmýšlím možnosti přístupu do skrytých částí a tomu se podřizuje způsob stavby podpěrných sloupů a různých částí..... vymýšlím to průběžně při lepení  ......
.... tady všude se budou napojovat vjezdy a výjezdy ....
.... výškově to všechno vychází pěkně .....
.... no a zde opět místo s chybějící trojitou výhybkou ....
.... pořád jsem měřil a porovnával stoupání a klesání, tady to zrovna vypadá strašně, protože se zde míjí stoupající a klesající tratě.....
.... a na levé části výjezdu ze skryťáku je hotov podklad tak z poloviny ......
.... pravá kolej je vlastně vratná smyčka, na ploše budou tři odstavné koleje levého směru ....
.... o patro níž chybí akorát kolej ....