Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 23.
Rošt nového segmentu a napojení

Po přestěhování kolejiště a doplánování kolejiště o novou část došlo konečně na instalaci nové části roštu a napojení na stávající segmenty, které se ocitly v nové poloze.
... v první chvíli opět ve mě hrklo, že jsem rozměr roštu poněkud přestřelil ....
... nakonec jsem ale zjistil, že je vše ok ....
... rošt je posazen o 8cm níže než ostatní části, kvůli skrytému nádraží, které na něm bude a je naplánováno na dvě patra....
... spojení roštů je festovní a je provedeno tak, aby se opět v případě potřeby dalo demontovat ....
... narozdíl od umístění v místnosti nahoře, ponechal jsem si zde větší mezery roštu od stěn místnosti ....
... tak a může se pomalu začít stavět ....
... všechny části segmentů mají vždy vlastní nohy, spojení segmentů tak vlastně je jen pro vymezení vzájemné polohy ....
... protože alespoň nějaký výkres je vždy základ, konečně jsem si přidělal nástěnku a na ni je připíchl. Tohle je tedy teorie, jak to bude v praxi, ukáže čas. :-)
... ač nerad, vzal jsem do ruky nůž a dal se do úpravy výjezdu dvoukolejky v tunelu z hotového segmentu ... indiáni už vytrhali koleje ...
... vytrhal jsem koleje a odhlučnění, přípoje vodičů s kolejovými spojkami zůstanou na původním místě.....
... tuto výškovou úroveň je potřeba vymazat na úroveň laťového roštu ....
... v dáli tunelu jsem zatím zrušil v trianglové spojce jen ty nejnutnější koleje ....
... z nožem v ruce jsem lepenku nařízl tak aby stoupající část trati, kterou zachovávám šla vrátit na úroveň roštu ...
... detail řezu. Šlo to celkem ztuha, pevnost a houževnatost stavby z minula mě fakt překvapila ....
... nakonec jsem se rozhod základ nahradit novým kusem, alespoň jsem si pak mohl řádně srovnat vodiče v podpalubí ....
... zde je vidět kam jsem to až uřezal, vypadá to dost drasticky ...
... pohled zevnitř směrem k budoucímu skryťáku ...
... tak a tady je již náhradní dno trati na svém místě ...
... nové spáry a spoje jsou přelepeny síťovanou páskou a novinami ve dvou vrstvách ...
... ještě tento spoj přijde přelepit, vzadu jsou vidět koleje trianglu, které půjdou ještě zrušit ....
... a došlo na první vstupní část do skryťáku ....
... k dispozici mám parádní rovnou dvouvrstvou lepenku ( super zásobu ), tak šlo vše hladce ....
... založit první část bylo nejtěžší z hlediska zaměření, už jsem řešil začátek první odbočky do klesání ....... teď se tedy mé stavební úsilí bude soustředit zde.....
.... tady zakládám podklad pro obloukovou část pro odstavné koleje pravého směru dvojkolejky  ....
.... tady se napojuje jedna z vratných smyček na výjezd ze skrytého nádraží ...
.... zatím tu používám pro rozměření obloukovou kolej než mě dorazí výhybky ....
.... roh segmentu je řádně vyztužen proti deformaci ....