Nadjezd nad městem v oblouku
Snažím se, aby silnice na panelu vedly od někud někam. Tak jsem vymyslel i napojení města na průjezdnou silnici.