Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 18.
Odnímatelný most, námezníky.

Tento ocelový most jsem vymyslel odnímatelný, kvůli pozdější přepravě kolejiště. Taky jsem začal mohutně štěrkovat levé zhlaví hlavního nádraží a to včetně usazení námezníků
... Tak most je na místě, koleje pod proudem ...
... konec mostu s přípojnými kolíky ...
..... byl docela kumšt vše sladit tak, aby kolíky vymezily polohu mostu spolu s kolejnicemi.....
..... průjezd po mostě vytváří docela slušný randál ....jako ve skutečnosti .....
.... bližší konec zapadá jen do vybrání v terénu, které přesně ustaví most tak, aby kolejnice seděly ...
.... stačí jen ...
..... lehce nadzvednout a most se na druhém konci dá vytáhnout ze zdířek a je zdemontován ...
..... před zaštěrkováním kolejí na levém zhlaví hlavního nádraží bylo nutné zabezpečit výhybky s přestavníky tak, aby je "nezabetonoval" lepidlem ....
.... tady jsou vidět ještě některé přestavníky nezakryté. Ke všem přestavníkům od výhybek se dostanu zespod panelu. Už se mě párkrát stalo, že po delším neježdění potřeboval mechanicky rozhýbat .....
.... mechanismus výhybky je zespod kryt tenkým plechem a tak jsem všechny okraje výhybek takto oblepil krepákem a nechal zaschnout. Při štěrkování pak již nehrozí zatečení ředěným lepidlem.....
.... tady je vidět oblepení okrajů také ....
... a nachystal jsem si námezníky ... jsou vyřezány z kousku styroduru a nabarveny ručně nejdříve bílou temperou a následně černou jsem vytvořil pruhy. Patinu dostanou až spolu s celým kolejovým svrškem.....
.... do správné výškové úrovně je bylo občas trochu ještě podložit.....
..... tady jsou koleje ke skladišti ....
... a první část je zasypána štěrkem. Prozatím je vše na sucho......
... zasypávám za pomocí čajové lžičky .....
... a opačným koncem nebo prstem zarovnávám a uhlazuji ....
... námezník je výškově tak akorát ....
... tady je vidět jak štěrkuji u spáry mezi sekcemi panelu ....
.... tak a vše je připraveno na zakapání ředěným lepidlem.....
S421