Odnímatelný most, námezníky.
Tento ocelový most jsem vymyslel odnímatelný, kvůli pozdější přepravě kolejiště. Taky jsem začal mohutně štěrkovat levé zhlaví hlavního nádraží a to včetně usazení námezníků