Podklad pro jezero a skalní stěnu
Nad odbočkou do skryťáku jsem si vymyslel jezírko a silnici pod skalmí stěnou. Docela složité uspořádání kde navíc vede nad skalní stěnou nejvyšší trať a do toho ještě most.