Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 17.
Podklad pro jezero a skalní stěnu

Nad odbočkou do skryťáku jsem si vymyslel jezírko a silnici pod skalmí stěnou. Docela složité uspořádání kde navíc vede nad skalní stěnou nejvyšší trať a do toho ještě most.
.... tak a tady už se rýsuje předmostí s podjezdem pro silnici ....
.... podklad pro silnici se svahem ... na předmostí vyjíždí jedna trať z tunelu ....
.... pohled ze směru silnice ....
.... a svah u předmostí je připraven. Nahoře zkouším šablonu pro tunelový portál. Díra uprostřed je budoucí mokřadové jezírko, které bude osázeno z části vysokým rákosem....
.... a pohled na předmostí z úrovně hlavního nádraží. Vlak vyjede z tunelu , přejede most a na druhé straně zase zmizí v tunelu.
.... a díra pro budoucí mokřadové rákosové jezírko, které dostalo jméno "Žabák"...... Jezírko bylo vymyšleno dodatečně, proto i žebra jsem řezal dodatečně. Břeh silnice bude na hraně jezírka jakoby zpevněn opěrnou zdí
.... nejdříve síťovanou pásku, pak nalepit noviny ....
.... a je to. Tady bych si rád pak vyzkoušel vytvoření vodní hladiny za pomocí vychytávky firmy Noch.....
..... vzadu pak bude údolíčko uzavírat skalní stěna, divoce porostlá, u odstavných kolejí bude stát malá budova skladiště  a zbude i větší volná manipulační plocha. Silnice obkrouží celý prostor údolí podél stěny, když jedem zleva po silnici podjedeme předmostí, jedeme po silnici za zarážedly  a směrem vpravo objedeme zezadu budovou skladiště.
Ještě jsem dokončil návaznost na silnici za budovou hlavního nádraží ....
Celý prostor malého údolí nakonec vypadá zatím bez ocelového mostu takto. Samozřejmě není ještě hotov obrys terénu kolem trati nad údolím......
..... segment se skálou v rohu panelu dostal první nátěr ...
..... trať se tady pěkně kroutí ...
..... ta samá skála z druhé strany ...
..... a detail, blok se skálou je stále zatím jen položen a není zapracován na panel ....
..... a detail mostu z tunelu do tunelu ...
..... a z úrovně oblouku dvojkolejné trati ....
..... pohled z kopce nad portálem ...
..... pohled od budoucího jezírka ....
..... pohled z úrovně hlavního nádraží ...
..... tak a teď se podíváme jak jsem vymyslel odnímatelný segment krajiny nad trianglovou odbočkou ....
..... ještě není zcela dotažen, ale sedí pěkně ...
..... je velmi lehký, překvapivě tuhý takže drží tvar ...
..... terén svahu velmi těsně nadchází průjezdný profil trati schované pod ním ...
..... kuk do tunelů ...
..... dostanu se do schovaných tunelových částí v pohodě ....
..... a takhle vypadá zatím neozeleněný vyjmutý segment krajiny ...
..... a nasadíme zpět ....
..... a je tam .... spáry segmentu pak schovám do různých spletí zeleně, tak že nebudou na první pohled poznat ...