Silnice pod kamennym mostem
V prostoru za pravým zhlavím hlavního nádraží jsem potřeboval protáhnout silnici k nádražní budově.