Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 16.
Triangl a prostor nad ním

I když se to u tunelových částí nezdá bylo potřeba zároveň řešit i stropní části.
Dosud jsem vždy vystačil s kolejovými segmenty bez úprav.  Nyní jsem potřeboval upravit délkově jednu kolej. Tady je postup jak takovou kolej s podložím bez problému zkrátit .... Jemnou pilkou na kov jsem ji za pomocí dřevěné svorky přiřízl na potřebnou délku.
.... plast podloží má v koleji pro kolejové spojky takováto vybrání ....
.... na zkráceném konci jsem si proto musel podobné vybrání vytvořit také. Podloží je z termoplastu a tak stačil nahřátý nůž nad svíčkou - šlo to snadno. Viditelný kov jsou odhalené paty kolejnic.
.... pohled zespodu na spojené ( ještě zcela nezasunuté ) kolejnice.
.... a takhle to vypadá z pohledové strany. Já mám tento spoj v tunelu, ale vůbec by nebyl patrný ani ve viditelné části kolejiště .....
.... protože se tady nacházím v kolejovém trianglu je potřeba úseky kolejí odizolovat kvůli zkratu. Tady jsou vidět právě ony plastové izolační spojky před zasunutím.
.... a takhle to tedy nakonec vypadá. Místo kde jsem zkracoval kolej kvůli posunuté výhybce je označeno šipkou. Původně měla být totiž výhybka až na hraně panelu. Holt změna je život.
.... zbývá koleje zde podložit mirelonem, připojit vodiče na úseky a připevnit natrvalo. Konečně bude následovat zakrytí tunelové části.
.... přestavník u této výhybky je zbytečné otáčet. Oblouky ven na hraně panelu zatím tady končím....
.... aby nám vlak nedělal v tunelu příliš velký randál, zbývalo podložit koleje mirelonem...
.... tady koukáme na spáru mezi sekcemi v tunelové části....
.... a na spáru mezi kolejnicemi na této spojnici. Pro vyladění stejných výšek ve spoji jsem používal postupu s nalepováním vrstev kartonu, tak až jsem vyladil výšku podkladu. Na hraně spoje jsou koleje přilepeny na pevný podklad. Podkladový mirelon začíná cca 5cm od hrany spoje. Spoj nepruží, je pevný a hladký při jízdě.
.... výhybky jsem vybavil přestavníky ....
.... tady je vidět lepení podkladového mirelonu na výjezdu z panelu....
Už jsem se těšil na tuto práci. Začal jsem připravovat nosnou část krajiny za budovou hlavního nádraží. Segment se silnicí bude odnímatelný pro přístup do tunelové části, proto ty dočasné špendlíky. Později špendlíky nahradí čepy ze špejlí do otvorů na panelu.
.... tady je vidět nově přidaný prvek s první částí odstavných kolejí. Segment se silnicí zakrývá nedávno budovanou odbočku do skryťáku. Kolej nahoře nebude v tunelu,
.... pohled z opačného konce ....
.... a seshora. V týdnu, pokud bude čas, dotvořím žebra a plochu terénu na odnímatelném kusu, vlevo od nádražní budovy plánuji malou autobusovou zastávku, takový miniaturní přednádraží.....
.... pohled z budoucí silnice, vlevo bude svah, který dál přejde v opěrnou zeď, uvidím jak to bude vycházet ....
.... a od kopečku ... kolej nahoře bude v zakrytá svahem nad silnicí ....
.... a poslední pohled přes ono místo do kolejiště ( ty budovy vzadu nejsou na svém místě )
.... tak tohle "ground zero" konečně začne mizet ... bude zde pěkné miniúdolíčko ....
.... nejdříve jsem začal budovat předmostí pro ocelový most nad údolím ...
.... po masivním vyřezání původních částí začalo lepení nových ....
.... nové nosné části nad trianglem ... nosný podklad dna údolí ...
.... tady jsem potřeboval získat představu jak bude vypadat svah nad údolím, do kterého schovávám jednu z tratí ....