Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 14.
Terén kolem strážního domku

Na řadu přišla tvroba terénu v části panelu kolem strážního domku.
.... a zase kopec, který jsem si připravoval odděleně, až bude hotový bude přilepen na místo ....
.... polepen mřížkovanou páskou ....
.... a novinovým papírem ....
.... a konečně je slepen i strážní domeček ....
.... jehož detaily jsou zde. Dále budu pokračovat přípravou terénu vně oblouku ....
.... kopce vně oblouku trati jsem dělal naprosto stejným způsobem jako kopec u strážního domku
.... tvar terénu jsem nedělal moc složitý, počítám převážně s travním porostem a nějaké křoviny ....
.... most jsem si vložil nasucho abych věděl jak to bude vypadat. Jeho konečná úprava bude na řadě po dokončení zeleně a kolejového svršku trati která přes něj vede ..... Když si nejsem s nějakou úpravou jistý, nechám to radši vyhnít a počkám a nápad pak přijde sám později ...
.... zbývá polepit kostru rohového kopce .....
.... vnitřní i vnější kopce kolem oblouku trati mám stále odnímatelné a pracuji na nich mimo panel. Až budou hotové včetně zeleně, přilepím je natrvalo a dodělám napojení kolem kolejového svršku .... následně i bude zakamuflován i přechod na samotné těleso panelu ....
.... a už se mě to vlní terénem i támhle v rohu ....
.... a teď to začít zelenit. Vnitřní kopec se strážním domkem jsem už začal pokrývat porostem.