Terén mezi horním a hlavním nádražím
Pokračoval jsem v tcorbě základního terénu mezi horním a hlavním nádražím.