Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 8.
Prostor kolem hlavního nádraží

Pokračoval jsem na stavbě kolem prostor hlavného nádraží, zejména jeho rozšíření kvůli změně plánu.
.... dobře, ale jemně uchopit ....
.... a vyklopit a vytáhnout ...
... a tunel je přístupný ...
.... pohled do tunelu .....
... a dnešní ( 9.10.2005 ) konečný stav, víc jsem toho za víkend nestihl .....
Nastavení pro rozšíření hlavního nádraží ...
... nastavoval jsem asi 3 cm ....
... ještě chybí na druhé sekci panelu ...
Začal jsem zakrývat zadní trať do tunelu....
Zde už lze koleje položit, čekám jen a6 mě dorazí objednané chybějící kousky, ještě domýšlím konstrukci podloží pro nejvyšší trať a budoucí vzhled krajiny...
Trochu jsem zde měl problémy s malou tuhostí a tak jsem žebroval a žebroval, přístup k této zakryté části trati bude shora odnímatelnou částí, kterou zajistím šroubky ( prostě část krajiny jako dekl ).
Napatlat lepidlo a zatížit, aby se to nezkroutilo, než to zaschne, toť nejčastější postup. Ty knihy váží asi 10 kilo ...
Pohled do tunelu ....
.... koleje zde ještě nejsou srovnané a přišroubované ....
Konečně dorazily zbývající koleje a výhybky ( jedna levá klasická a angličan ) a mohl jsem dokončit pokládku kolejiva po přepracování návrhu hlavního nádraží......
A tohle je levé zhlaví hlavního nádraží. Na návrh mé dcerky to prý bude "Taťuldov hl.n." :-))) Zde mám dilema kam postavit budovu stavědla. Dovnitř oblouku nebo ven ? Kdo mě poradí ?
A tady začínám zakrývat největší díru. Nápad jak to tady udělat s krajinou již dozrál.....
A zase metro .... :-)
Tohle místo potřebovalo po terénní stránce upravit. Rozhodl jsem se zde provézt dodatečně podjezd polní cesty pod odbočkou lokálky. Přejezd kolejí bude v místech použitých vyrovnávacích Fl6110. Jejich výskyt tak bude mít trochu logiku. Cesta bude jak už jsem řekl polní a přejezdy nechráněné. Silnici mám naplánovánu jinde.
Vzal jsem tedy svoje zánovní řezací náčiníčko a začal řezat.....
.... v případě nutnosti, bude-li svah prudký použiji třeba opěrné zdi.
Zdivo lepené do oblouku bylo třeba zašprajcovat. Trvalo dost dlouho než Herkules v těchto místech zaschl. Zároveň jsem začal dotvářet tvar terénu náspu v blízkém okolí.
Už jsem si zvykl, že při těchto úpravách je potřeba velmi často improvizovat a záměr trochu upravovat s postupem prací. Tady se to týká sklonu polní cesty, která bude muset ještě klesat i za obloukem.
... nějak takto ....
Na levé straně jsem povrch terénu zatím nedělal s ohledem na blízkou polohu budoucích tunelových portálů lokálky a dvojkolejky na spodní úrovni. Až se to zazelení .......
A takto to vypadá při pohledu ze zadní části panelu.....
.... ještě jeden úhel pohledu. Zde bude později doslova "přetunelováno". Základ nosné části nejvrchnější trati jsem už vyměřil a začal budovat.