Příprava terénu nad arkádou
Věnoval jsem se dokončení základů krajiny pod horním nádražím a nejvýše položené trati. Prostor nad tunelem zatím nezakrývám.