Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 6.
Příprava terénu nad arkádou

Věnoval jsem se dokončení základů krajiny pod horním nádražím a nejvýše položené trati. Prostor nad tunelem zatím nezakrývám.
Pustil jsem se do tvarování terénu v části jejichž hrubá stavba je v podstatě hotova. Nejdříve nalepit mřížkovanou pásku...
.... konce pásky jsem ještě fixoval lepidlem i když je samolepící ....
.... pásku jsem lepil křížem krážem .....
.... a potom vrstvy krepového papíru ( prostě byl po ruce ) a lépe se bombíruje, než noviny nebo reklamní letáky.....
..... kousek po kousku ..... herkules teče proudem .....
..... na sucho na zkoušku položené kolejivo jsem radši odstranil ....
..... po zaschnutí lepidla je povrch celkem pevný, později bude zde tráva, stromy  a nějaké křoviny .....
.... vrstev krepového papíru jsem položil na sebe tři ...
..... zde jsem začal pokládat lepenkové desky pro horní nádraží ....
..... prostor nad spodní tratí v tunelu jsem zatím ještě nezakryl, protože budu připevňovat koleje v tunelu. Na to je ještě dost času. Musím dostavět podklad pro všechny okruhy, tak abych mohl propojit kompletně koleje celých tratí, vyladit polohu, vyrovnat je a pak teprve připevnit kolejivo k podkladu. Dokud není okruh definitivně propojen, je to riskantní.
..... položil jsem základovou desku pro nejvyšší trať .....
..... vyjasnil jsem si polohu nádražní budovy "Horňákova" .....
..... v protilehlém rohu mě teď čeká postavit poslední základy pro tratě.......
.... musím ještě domyslet vzhled krajiny kolem hlavního nádraží ....
.... a tady se už jen napojím ....
.... a jsem v místě kde jsem začínal ......