Plocha pro hlavní nádraží

Dalším cílem, který jsem si stanovil bylo dokončení podkladu základního dvojkolejného okruhu, pro který jsem měl v této fázi již zakoupeny veškeré koleje i výhybky. Samozřejmě jsem chtěl co nejdřív provést zkušební jízdu. I se stavbou podkladu v této části jsem, ale brzy zjistil, že musím stavět krajinný podklad i pro vrchní části tratí a to tak, abych se dostal do tunelových částí a abych už jakýmsi způsobem mohl definovat místa, kde budou opěrné zdi, kde svahy, kde tunelové portály a mosty, kde zbude místo pro silnici a stavební místa pro objekty budov atd.