Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 3.
Plocha pro hlavní nádraží

Dalším cílem, který jsem si stanovil bylo dokončení podkladu základního dvojkolejného okruhu, pro který jsem měl v této fázi již zakoupeny veškeré koleje i výhybky. Samozřejmě jsem chtěl co nejdřív provést zkušební jízdu. I se stavbou podkladu v této části jsem, ale brzy zjistil, že musím stavět krajinný podklad i pro vrchní části tratí a to tak, abych se dostal do tunelových částí a abych už jakýmsi způsobem mohl definovat místa, kde budou opěrné zdi, kde svahy, kde tunelové portály a mosty, kde zbude místo pro silnici a stavební místa pro objekty budov atd.
Nyní jsem začal se stavbou nosných částí krajiny dál, abych mohl propojit kolejnicemi celý základní okruh. Zde protahuji nosnou část hlavního nádraží dál dozadu.
Pokračuji také stavbou hlavní dvoukolejné trati druhým koncem.
Pohled na hlavní nádraží od výjezdu z tunelu.
Hlavní dvoukolejná trať je do tvaru čísla 8. Zde je její křížení. V tunelu je nenižší místo kolejnic na panelu.
Tato pasáž trati bude později ukryta v tunelové galerii.
A navíc vede tato galerie do kopce.
Pořád je potřeba hlídat zaměřením geometrii trati, pokud používáte fixní kolejivo. Zde je vidět umístění, přilepení a zatížení předem sestavené obloukové části.
Zatížit a nechat zaschnout do dalšího dne to je obvyklý postup.
Hodina pravdy se přiblížila. Nasucho umístěné rovinné segmenty a na zkoužku sestavené kolejnice uzavřely základní okruh dvoukolejné trati.
Při způsobu měření, který používám, jsem se ani moc neodchýlil. Stejně pořád provádím kontrolní měření a porovnávání modelu v počítači a ve skutečnosti.
Tohle je druhý z krkolomných geometrických kousků. Předem připravený geometricky určitý nosník střídavě klesajících a stoupajících oblouků vedlejších tratí je na sucho na zkoušku umístěn na panel. Zatím to vychází. Většinou až zde konkrétně vymýšlím, kde bude opěrný sloup a jak budou vypadat přístupové prostory do tunelových částí.
Pohled na poslední dokončenou nosnou část hlavní dvoukolejné trati.
Výjezd z hlavního nádraží na opačném konci.
Odtud už bude hlavní trať zase v tunelu, protože bude podjíždět menší z nádraží, které zde bude výše vpravo.
Pasáž s budoucí galerií při pohledu shora.
Začal jsem klást podklad pro vedlejší kolejové spojky.
Budouci trať je zde naznačena tužkou, kolejivo mi prozatím chybí.
Vložil jsem zdivou do segmentu s dvojitou zatáčkou. Spáry a škvíry se budou později kamuflovat porostem a štěrkem.
Tady je třeba domyslet tunelový portál a podepření opěrnou zdí.
Zde bude tunelový portál a galerie pro spodní dvoukolejnou trať. Materiál pro galerii jsem již nakoupil.