Světelná návěstidla v hlavním nádraží - 1.část - Train Controler

Následující popis jak jsem si vyladil ovládání prvních světelných odjezdových návěstidel jsem neměl bohužel kde odkoukat. Na webu nebylo v době prvního zapojení v podstatě nic. Tedy přesněji pro použití s dekodéry od STE. Dobrý prvotní impulz jsem dostal od pana Daleckého z www.modely.biz a taktéž od kamaráda a kolegy Lokopina. Jeho web, plný děsivě detailních rozborů o TC a popisů jak a proč, který čudlík v TC funguje byl místem, kam jsem si chodil pro rozumy, když jsem byl v koncích. Vzniklo myslím v jistém směru inspirativní řešení.
Tak tady je označeno, které komponenty s ovládáním návěstidel souvisí.....
Zde jsou ovládací prvky, které přímo ovládají stav návěstidla. Každé čtyřsvětelné návěstidlo má čtyři po sobě jdoucí adresy. Co adresa to jeden přepínač. Kliknutím na tlačítko, jde návěstidlo přepnout.
Zde jsou výkonné prvky ( Flagman ), které vyhodnocují jisté stavy na kolejišti a zapínají ( přepínají předchocí tlačítka ) příslušné stavy na návěstidle
Zde příklad přepínače pro první odjezdové návěstidlo. Tento přepíná mezi stavem Zelená/ Červená. Předchozí jakýkoliv stav zruší.
Zde příklad přepínače pro první odjezdové návěstidlo. Tento přepíná mezi stavem Zelená+Žlutá / Žlutá. Předchozí jakýkoliv stav zruší.
Zde příklad přepínače pro první odjezdové návěstidlo. Tento přepíná mezi stavem Červená+Bílá / Bílá. Předchozí jakýkoliv stav zruší. Čtvrté tlačítko sice obsadilo poslední adresu návěstidla, její stav ale není využitý.
A tohle je jaksi můj nápad navíc. Zobrazení skutečného stavu na návěstidle pomocí obarvených tlačítek. Jinou funci nemají. Jenom ukazují co návěstidle zrovna svítí. Tady je červená.
.. tady zelená ...
... tady bílá ....
... tady žlutá .... Zobrazovací tlačítka mám pěkně popsané, protože je volám z příslušných Flagmanů spolu s příkazy pro přestavení návěsidel....
A tady je nastavení flagmanů. Tento první jak napovídá barva detekuje a hlídá stav, kdy má být na návěstidle ( tady ON-05 ) červené světlo....
... a to říká tato podmínka spouště pro blok nádražní koleje, která mu přísluší. Pro příkaz stůj stačí hlídat příslušné blokové návěstidlo.
... Pokud nastane v podmínce daný stav, provede příslušné operace. Přepne příslušný přepínač návěstidla na červenou, a zapne zobrazovací tlačítka na kolejích tak, aby ukazovala příslušný stav návěstidla. Jak jednoduché.
Tady je Flagman, který na stejném návěstidle hlídá stav Volno. V podmínce je využito detekce stavu blokového návěstidla na zelená a aktivace určité cesty přes zhlaví u které může návěst Volno být ....
Operace opět přepne návěstidlo na příslušný stav, tedy zelenou a pozapíná zobrazovací tlačítka tak jak mají být .....
Tento Flagman s tmavší zelenou jsem si vytvořil na stav Odjezd odbočkou, tedy kdy musí bý na návěstidle Zelená a žlutá zároveň. V podmínce je opět využito blokového návěstidla na Volno, ale pozor pro jinou aktivní cestu ( přes odbočku ) .....
Operace přepíná příslušné tlačítko návěstidla a zapínají zobrazovací tlačítka na příslušný stav....
Přestože jsou u všech kolejí stejná odjezdová návěstidla, tak u každé koleje nakonec stejně nevyužijete v praktickém provozu na kolejišti vždy všechny stavy. Tomu u mě odpovídají vytvoření "Flagmani". Dodělat dodatečně další stav však není problém. Aktivaci návěstidla pro posun, zatím nemám nadefinováno, ale postup bude stejný, jen detekce podmínek bude obsahovat něco více komponent než jen cestu a stav blokového návěstidla. Jak na to zatím zraje, ale systém TC určitě nástroj poskytne....
To co je zde na obrázcích popsáno si můžete prohlédnout a pitvat přímo v mých zdrojových souborech  pro TC zde