Světelná návěstidla v hlavním nádraží - 1.část - Train Controler

Následující popis jak jsem si vyladil ovládání prvních světelných odjezdových návěstidel jsem neměl bohužel kde odkoukat. Na webu nebylo v době prvního zapojení v podstatě nic. Tedy přesněji pro použití s dekodéry od STE. Dobrý prvotní impulz jsem dostal od pana Daleckého z www.modely.biz a taktéž od kamaráda a kolegy Lokopina. Jeho web, plný děsivě detailních rozborů o TC a popisů jak a proč, který čudlík v TC funguje byl místem, kam jsem si chodil pro rozumy, když jsem byl v koncích. Vzniklo myslím v jistém směru inspirativní řešení.
Přestože jsou u všech kolejí stejná odjezdová návěstidla, tak u každé koleje nakonec stejně nevyužijete v praktickém provozu na kolejišti vždy všechny stavy. Tomu u mě odpovídají vytvoření "Flagmani". Dodělat dodatečně další stav však není problém. Aktivaci návěstidla pro posun, zatím nemám nadefinováno, ale postup bude stejný, jen detekce podmínek bude obsahovat něco více komponent než jen cestu a stav blokového návěstidla. Jak na to zatím zraje, ale systém TC určitě nástroj poskytne....
To co je zde na obrázcích popsáno si můžete prohlédnout a pitvat přímo v mých zdrojových souborech  pro TC zde