Světelná návěstidla v hlavním nádraží - 1.část - Pravé zhlaví - zapojení
Trvalo mě opravdu dlouho než jsem se propracoval až sem, k první ukázce instalace a ovládání světelných návěstidel. Důvody jsou jednoduché, nejsem z oboru a informací na internetu je poskrovnu a praktickou aplikaci včetně popisu nenajdete. Za tohoto stavu pak má člověk na mém místě ze všeho pěkný guláš, včetně problému, jak poznat, kdo mu radí správně, protože o tom něco ví a kdo mu radí špatně byť si myslí, že o tom něco ví, ale opak je pravdou. Na základě této směsi jsem si již na podzim objednal celou sadu potřebných návěstidel ( ES Pečky ) pro hlavní nádraží a to včetně dekodérů ( STE ), které jsem si nechal naprogramovat dopředu pro konkrétní ovládání určených druhů návěstidel. Za toho stavu byl přede mnou zdánlivě jednoduchý úkol. Zapojit návěstidla do kolejiště, napojit je na dekodéry a vše svázat s programem pro ovládání kolejiště. V tuto chvíli mě funguje prvních šest odjezdových návěstidel na pravém zhlaví.