Světelná návěstidla v hlavním nádraží - 2.část - Levé zhlaví - Zapojení
Následující sérii fotografií předcházel rok práce na panelu. Některé poslední kroky udělané před touto kapitolou jsou vidět zde a zde.
Nyní byla návěstidla na levém zhlaví osazena do patic a zbývalo nainstalovat dekodéry a vše zapojit. Na levém zhlaví je celkem 18 světelných návěstidel, která obsluhuje 9 dekodérů. Nyní už pracuji na vazbách v TC, ale k tomu něco až příště. Stávající stav je ke stažení je opět zde.
Dekodéry jsou od firmy STE elektronics. Musím pochválit perfektní přípravu. Dekodér s červenou tečkou je pro posunovací návěstidla. Dekodér se žlutou je pro dvě čtyřsvětelná návěstidla.
TYto dva dekodéry ovládají vždy po dvou čtyřsvětelných návěstidlech .....
Dekodér pro 4 posunovací návěstidla, jedna pozice je však neobsazena .......
Tyto dva dekodéry ovládají dvě vjezdová pětisvětelná návěstidla s předvěstí ....
Zde je dekodér na jedno z odjezdových pětisvětelných návěstidel v nádraží, konektory pro předvěst jsou nevyužité .....
.... a trochu větší pohled na suterén panelu. Dodržovaní barviček vodičů a jistého řádu je alfa a omega správného zapojení.
Po zapojení všech vodičů jsem si ovšem nechal pomyslný stisk tlačítka až na druhý den. Vše fungovalo hned napoprvé....
Světla posunovacích návěstidel jsou poněkud ostrá..... později s tím asi budu něco ještě dělat......
Všechny tyto snímky bylo samozřejmě pořízeny až jsem ke každému z návěsidel přiřadil adresy. Na začátku mě na nich svítilo všelicos .....
Navržení adres a jejich obsazení bylo celkem náročnou disciplínou .....
Kout u skaliska do kterého svítí tyto tři světlomety vypadá v namodralém světle poněkud strašidelně..... Nevím jak je možné, že z továrního nastavení vychází tak rozdílné výsledky......
Vjezdové pětisvětelné návěstidlo z dvojkolejného okruhu .....
A tohle je vjezdové pětisvětelné návěstidlo od Markétkova .....
.... a tamhle před tunelem jeho předvěst ....
.... a ještě pár dalších pohledů .....
... a na jednom z příkladu ukázky stavů .....
Vždy jedna adresa a +/- pro dva stavy ......
Každý další pokyn s novou adresou ruší ty předchozí .....
Zde bílá bliká, proto ta záře. Taky bude potřebovat ještě ztlumit ....... Teď zbývá ještě naprogramovat TC tak, aby zobrazované návěsti odpovídaly provozu na kolejišti a to bude ještě hodně oříšek, alespoň pro mě......