Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 66.
Rampa u depa - pokládka dlažby II.část

.... pokračoval jsem s pokládkou zbývající dlažby a započal s tvrobou zauhlovacího zařízení......
veškerá dlažba kolem budovy stání je položena......
u zadní strany jsem položil i kus foliíže se suchou trávou ....
mezi kolejemi jsem si teda vyhrál ....
ataky jsem si lámal hlavu jak položit dlažbu do zatáčky ....
dopadlo to takto .....
pohled zezadu ....
a ještě detail u výhybky...
.... příště už budu asi barvit ....
bylo na čase vyřešit základ vzhledu zauhlování ....
základem je myšlenky je zapuštěné zauhlování kousek pod úroveň kolejí ......
dělá to asi 1cm ......
.... tak a je posazenio na místo ....
jedna zeď je vyšší a jedna nižší ....
z leva se z vagónů uhlí pouze vysype z ložné plochy dolů na sníženou plochu uhelné sloje .....
na úrovni tendru parní lokomotivy pak bude stát zauhlovací výtah .....
po délce uhelných slojích by se uhlí mělo přesouvat pomocí vozíku a pásových dopravníků ....
dost jsem se natrápil, aby průjez po obou stranách zdí byl bez problémů ...
zbývá nabarvit a zabudovat sloje do terénu, vytvořit nějaké hromady s uhlím a především postavit zauhlovací výtah z leptu ......