Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 67.
Barvení kolejí v hlavním nádraží a depu, první zeleň

Došlo k historicky největšímu barvení kolejí na kolejišti. Nastala vhodná chvíle, protože barvení a patinu kolejnic je dobré dělat sice až po zaštěrkování ale před pokládkou zeleně v prostoru mezi kolejemi. Taktéž je dobré všechny drobné doplňky osazovat až po tom všem. Mám na mysli různé drobnosti kolem kolejí, dřevěné přechody, zábradlíčka, nádražní lampy a návěstidla. Při tomto postupu totiž nehrozí jejich poškození. Takže pokud Vám v mém depu stále chybí spousta věcí, tak na ně bude přicházet řada postupně ....
Koleje v hlavním nádraží dostaly v první fázi klasický nátěr ....
Pouze nejbližší kolej podél rampy je už i patinovaná rzí ....
... protože nanášení patinovacího prášku štětečkem je opravdu náročné, bude mě chvíli trvat, než dostanou stejný vzhled všechny koleje v nádraží .....
před dělící hranou dvou segmentů jsem prozatím s barvením skončil....
i v depu jsem již barvil a patinoval koejnice. Bylo to zdlouhavé zejména kvůlu výhybkám. Bylo by nemilé je barvou tzv.zalepit.
... i nějaké ta travička již začala růst ....
... stále ještě budu přidávat travní trsy, pořád kolem toho chodím a sem tam něco doplním....
volná hrana mezi dlažbou a budovou stání už na jedné straně taktéž zarostla ...
zvýšená rampa stále ještě čeká na nějaký parapet se zábradlím ....
... vždy jak něco potřebuju aktuálně mě to dojde. Tady to byly námezníky, musím si objednat další .....
... imitace jednoho s výměníků je taktéž osazena. Na angličana si zkusím objednat ten z ES pečky a uvidíme jak to bude vypadat ....
... upravit místo v trávě pro dodatečné osazení výměníku angličana by snad neměl být problém. Při postupném osazování detaily se tomuto nevhyhnu.
... s pigmenty jsem si hrál i na dlažbě před budovou stání .....
... někde tady by měly stát i nějaké drážní lampy. Kde ale ?
...sklad uhlí zatím zeje prázdnotou....
... došlo na úpravu svahu směrem k arkádě ......
.... pohled od portálového jeřábu ....
... a trošku se shora.....
.... začíná se pěkně dotvářet hlavní nádraží .....
..... zatím mě uprostřed mezi segmenty, ještě zeje jedna díra. Bude v ní kus odnimatelné krajiny.
při tvorbě svahu u arkády jsem si musel vypomoci částí opěrné zdi. Chybí na ní zatím parapet .....
Tady na začátku zauhlování by měl stát zauhlovací výtah. Jeho stavba již zvolna započala.
a trsal jsem trsal ....
opět ještě chybějící parapet se zábradlím .....
no a taky se budou čistit koleje.....
patinovací prášek z dlažby nejde odstranit, takže tato činnost musí probíhat s rozvahou .....
...chce se to nebát a zkoušet a zkoušet ..... postupnému vylaďování do konečného vzhledu se člověk nevyhne ....