Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 20.
Dobarvení skaliska a sázení stromků

Skalisko jsem postuoně dobarvil a na řadu přišly foliáže různého druhu a sázení vlastních stromků.
... skála jak schla drobet se mě scvrkla odspodu, ale tam bude další vrstva hmoty od silnice, takže to nevadí ....
... a ještě detail, příště už snad budou fotky se skálou dotvořenou barvením pigmenty a porostlou vegetací ....
... pigmenty jsem nanášel do prohlubní a spár ....
... používal jsem pigment "bláto" a "černá" ....
... do skály jsem zasadil několik druhů foliáží, ještě mám v plánu drobné břízky na okraj srázu ....
... pigmenty skálu opravdu oživily, vypadá velmi realisticky, důležité je, aby se nikde nic nelesklo, takže je potřeba opatrně zacházet s lepidlem při lepení foliáží......
... pohled na část terénu před osazením stromy ....
... vyrobit těchto 10 smrčků mě po večerech trvalo týden .....
... vyrobil jsem asi 3 různé velikosti ...
... tak a je smrky osázeno, až řádně zaschne lepidlo budou ještě narovnány ...
... pohled seshora, nechtěl jsem příliš zastínit trať nahoře, stromy jsem seskupil do skupin .....
... pohled od skály ...
... pohled od mostu ....
... podrost provedený lesní trávou od Poáka se ke smrkům hodí naprosto perfektně ...
... z horní tratě se stala pěkně zarostlá horská trať ...
... pohled od trafostanice ....
... tyhle listnáče jsem měl vyrobeny během třech večerů, chci jimi trošku rozbít smrkovou monokulturu v této části kolejiště .....
... jednotlivými kousky jsem doplnil jednotlivé skupinky smrků ....
... do svahu se lepí špatně, po zaschnutí lepidla stromek pak narovnám ....
... do rohu zdi u tunelového portálu taky přibyla jakási plazivá rostlina ...
... tuhle lísku nad skalní stěnou jsem měl v plánu již od začátku, teď na ni přišla řada ...
... tady si to bude šupajdit horská lokálka ....
... tak a pohled na zalesněný svah, kterým jsem chtěl oddělit zástavbu na levé a pravé části kolejiště ....
... a poslední pohled od stavědla, teď mám v plánu udělat silnici kolem skladové budovy pod skálou a plochu kolem skladových kolejí a usazení samotné budovy skladiště včetně doplnění osvětlení ....