Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 19.
Modelování skalní stěny za mostem

Pustil jsem se do práce největšího skalního masivu na kolejišti. Na jeho vytvoření padlo dvě apůl kila modelovací hmoty DAS.
... nastal čas se pustit do skalní stěny ....
... pod modelovací hmotu jsem nalepil ještě jednu vrstvu samolepící mřížkované pásky ...
... tak a začal jsem postupně hmotu modelovat na podklad a následně tisknout kouskem  zajímavého kamene reliéf ....
... pokud se mě něco vizuálně nezdálo, bylo dost času kamenný reliéf spravit ....
... tady už přibyly i hlubší rýhy mezi kamennými bloky .....
... pohled od portálu ...
... a pokračujeme dále ...
... tak a zbývá obtisknout poslední část ....
... a je to hotovo, ještě je to vlhké a měkké a dá se ledacos doladit ....
... tak, příště bude na řadě barvení ...
Tak a máme tady celek s nabarvenou skálou, vpravo přibyl svah porostlý lesní trávou ( přijdou tam smrky ).
... barvil jsem směsí temper ( černá a bílá ), prohlubně sytou barvou a vystouplé části skály spíše vodnatým roztokem ...
... ještě přijdou drobné opravy malých bílých flíčků ....
... pohled ke skále směrem od nově zeleného svahu .....
... původně jsem chtěl ještě použít patinu olejovkami ( jako p.Dalecký ), ale vyzkouším ještě barevné doladění práškovými pigmenty....
... hlubší zářezy ve skále dostanou nános tmavších pigmentů, uvidíme co to vizuálně udělá ....
... jaké druhy použiji to ještě nevím, prostě to skalisko zašpiním a zaneřádím ....
... samozřejmě sem přijde ještě roztroušená zeleň ..... i do skalních rozsedlin .....
... a detail ...
... a ještě ...