Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 18.
Zeleň nad silnicí u předmostí

Svah nad silnicí až k předmostí jsem nejprve osazoval foliážemi pro lesní podrost....
... štěrkoval jsem položené koleje nejvyššího okruhu ...
... souvislá délka trati nejvyššího okruhu je něco kolem osmi metrů, většina je již zaštěrkována a tak bude pomalu přibývat i zeleně kolem ní ...
... během jednoho večera zarostl i rohový kousek s experimentální skálou.
... zbývá tento kus terénu přilepit k základu panelu a dokončit návaznost na trať vedoucí kolem ....
... a další kousek terénu, který zůstane odnímatelný napořád, kryje přístup do tunelu. Dorazila mě nová "Lesní tráva" od Poláka, tak jsem ji chtěl vyzkoušet.
... nejdříve jsem přilepoval kousky různých foliáží, přechody mezi nimi vždy ladím na závěr ....
... nové výrobky Top imitation od Poláka jsou dodávány na podkladovém papíře, dobře se stříhají a lepí na podklad. Myslím, že tato změna byla ku prospěchu věci.
... jednotlivé kusy stříhám dle potřeby a lepím k sobě, mezery vyplním zbytky a začistím Purexem, který doladí i barevné přechody....
... tak a je hotovo. Lepidlo ještě zcela nezaschlo. Podle citu je možné travní porosty doplnit lučními květy. Zvláště na okrajích budoucího lesního porostu.
... sem do svahu právě do "Lesní trávy" přijde zasadit ještě asi 5-6 smrků, které budu vyrábět v nejbližší době ....
... spáry vyjímatelného segmentu jsou vidět až při bližším zkoumání, ke kterému se běžný pozorovatel moc nedostane ...
... spodní spára segmentu ještě přijde zamaskovat nějakou převislou foliáží .....
... vrchní spára ještě možná taky ...
... a tahle část terénu se vlastně odnímá ...
... a mám přístup ke schovaným tratím .....
... už porostl i svah nad portálem tunelu u mostu ....