Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 8.
Plány pro jízdu vlaků

V tuto chvíli probíhá provoz na kolejišti pomocí automatiky spouštění plánů. Nepoužívám time table. Tvorba přesného jízdního řádu se mě v tuto chvíli zdá jako značně pracná. Typ a počet opakování v plánech mám nastaveno na "Normal". Pro každou lokomotivu ( nebo vlak ) mám vytvořenou určitou sadu plánů. Při kombinaci více vlaků v jednom plánu docházelo ke zmatkům v návaznostech dalších plánů. Tohle jsem vážně vůbec nepochopil. V rámci této sady se plány pouští po ukončení předchozího plánu navzájem, v určitých případech, kde je možností více je výběr prováděn náhodně. Každá lokomotiva ( vlak ) má určenou domovskou stanici.  V domovské stanici by každé ježdění na kolejišti mělo začínat a končit. Plány spouštím buď ručně z okna Dispečeru nebo pomocí vytvořené funkce. Jednoduché schéma kolejiště napovídá jak jsou plány rozděleny. Každý jednotlivý plán vede vlak vždy jen mezi dvěma stanicemi ( ale mám i vyjímky pro zpestření provozu ). Následující fotogalerie pak na jedné sadě plánů pro vlak tažený Brejlovcem ukazuje jak jsou jednotlivé plány řetězeny za sebou.
Brejlovec odjede z hlavního nádraží do skryťáku S1. Pak má možnost volby tří dalších plánů.
Brejlovec odjede z hlavního nádraží do skryťáku S2. Tento plán je pro opačný směr jízdy po dvojkolejce. Pak má na výběr dva další plány.
Krátký plán pro odjezd Brejlovce z Markétkova na hlavní nádraží. Navazuje jediný plán z H - S1
Plán pro okružní jízdu po jednokolejce s odjezdem z Markétkova, průjezdem přes zastávku Ondřejova a zpět do Markétkova. Navazující plány mohou být dva. Buď se opakuje ten samý nebo spustí plán odjezdu do hlavního nádraží.
Odjezd z S1 do hlavního nádraží. Tento plán je považován za výjezd z domovské stanice.
Odjezd z S1 vratnou smyčkou. Vlak se otočí do protisměru na dvoukolejce. Tento plán je považován za odjezd z domovské stanice.
Speciální plán pro odjezd z S1 rovnou do Markétkova průjezdem přes hlavní nádraží.
Odjez z S2 do hlavního nádraží. Tento plán je zakázán jakmile je požadováno ukončení ježdění ( viz ukončení plánů ) Je preferován následný jiný plán a to průjezd vratnou smyčkou tak, aby se vlak dostal do směru ve kterém může dojet do domovské stanice.
Odejzd z S2 vratnou smyčkou do hlavního nádraží.
Shimiland-schema-nadrazi