Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 9.
Spuštění a ukončení plánů

Každý plán mohu spustit jednotlivě s okna dispečeru. Podmínkou je, že lokomotiva ( vlak ) stojí v některém ze startovních bloků. Pro spuštění všech úvodních plánů naráz mám tlačítko na ploše, které obsahuje soupis všech plánů pro výjezd vlaků z domovských stanic. Podmínkou použití tohoto tlačítka je to, že vlaky po předchozím ježdění do těchto stanic opravdu dojely. Klíč k řešení problému ukončení provozu na kolejišti jsem měl dlouhou dobu již na ploše. Tím byly tlačitka povolující použití vratnyých smyček. Nechci-li aby mě vlaky jezdily vratnými smyčkami, zmáčknu příslušné tlačítko. Plán, který používá průjezd vratnou smyčkou  má v sobě podmínku detekce stavu tohoto tlačítka. V takovém případě se nespustí a je pro další jízdu vybrán plán, který vratnou smyčkou nevede.

Stejně funguje i tlačítko pro ukončení provozu a navedení vlaků do domovských stanic. Stav tlačítka "ukonči provoz" se detekuje pro spuštění plánů výjezdu vlaků s domovských stanic. Pokud tedy již takový vlak právě v domovské stanici je, spuštění takového plánu je blokované. Vlaky, které nejsou ještě "doma" tam postupně dojedou, protože jiné plány, které nekončí v domovské stanici tuto detekci nemají. Jistým zádrhelem jsou vratné smyčky, které způsobují, že vlak se pohybuje na kolejišti opačným směrem, než který vede do domovské stanice. V tomto případě lze stejnou podmínkou podmínit spouštění těchto plánů a to tak, že se zakážou plány které mohou vést vlak jinam a povolí ty, které vlak otočí příslušnou vratnou smyčkou zpět a pak navedou do domovské stanice. Situaci může ještě zkomplikovat logistický problém a tím je zablokování cesty pro průjezd vlaku, který ještě potřebuje projet třeba skrytým nádražím, ale nemůže protože ten již je obsazen jinýmy vlaky, které jsou v něm "doma".
Ale to už mám taktéž dobře ošetřeno a to až příště.
Tento plán výjezdu z domovské stanice se zahájí jen tehdy, je-li tlačítko na ploše přepnuté na ON.
Takových tlačítek na ploše může být více. Například je možné podobným způsobem vypnout průjezdy vratnými smyčkami. Podmínky detekce těchto stavů jsou pak dány do plánů s vratnými smyčkami.
Zde je nastavena volba spouštění následných plánů po ukončení tohoto plánu.
Rozjet všechny vlaky zaparkované v domovských stanicích je možné definicí soupisu příslušných plánu pro vlastní  tlačítko.