Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 7.
Web kamery ve skrytých nádražích

.....
... Při provozu na kolejišti to vypadá takto. Okno TC pro řízení a další dvě okna Průzkumníku z inicializovanými kamerami. Web kamery jsou stejného typu a software k tomu dodaný umí bohužel provozovat obě kamery zároveň. Proto je otevírám přes Průzkumník, kde je najdu jako další logické zařízení.
... nad okny s kamerami jsou vidět dvě spouštěcí ikonky, kterými provoz kamer zapínám při startu.
... Po sejmutí modulu s městem se mě objeví tento skrytý labyrint. První ze tří osvětlovacích tělísek osvětluje skryťák S2.
... druhé  ze tří světel je ve směru příjezdu do skrytého nádraží S1.
... pohled do S2 ....
... a toto je pohled směrem ke třetímu světýlku ve skryťáku S1 ....
... umístění kamery a světla skryťáku S1 .....
... kamerka je umístěna v lepenkové kostce přilepené zespod k jedné z nosných částí korpusu. Tak jako kamera pro S2 je u tuto kameru možné z kostky vyjmout. Navíc lepenková stavba vždy umožňuje jednoduchou úpravu ....
... a to je pohled do S1 ...
... a tohle je část vratné smyčky. Kamera S1 poskytuje část pohledu i na průjezd soupravy touto smyčkou v její horní části....
pohled směrem ke kameře a světlu S1 ....
... a poslední pohled na odstavené vlaky v S2. Přestože provoz ve skrytých částech je naprosto bezproblémový a vše funguje jak má, je obraz poskytovaný kamerami při ježdění dobrým doplňkem řízení provozu.