Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 4.
První zapojení detekce obsazení úseků LB101

Tato kapitola popisuje zapojení a první pokusy s odezvami v TC čidel obsazení úseků. S odstupem času tato moje výzkumně průkopnická činnost může vzbuzovat úsměv ( zkušení už vědí  o co jde ), ale tak to prostě bylo.
... kdo ještě neviděl ( já předtím taky ne ) tak se seznamte toto je v podstatě proudové čidlo neboli modul zpětné vazby obsazení úseku LB101. Těmi dvěma šroubky jsem se rozhodl to přišroubovat do laťovky roštu kolejiště na příslušné místo.
... no a signály ze čtyř LB101 ( každý může hlídat dva úseky ) sbírá tento modul LR101. Ten pak bude napojen přes R,S na centrálu. Dodáván je v takové plastové krabičce.
... dá se jednoduše rozdělat a plošňák vyjmout. Hodí se to zejména při šroubování, kdy se připevňuje plastový spodek dvěma šroubky do podkladu, plošňák se pak strčí do přišroubovaného obalu dodatečně a zakrytuje. Využil jsem toho nejsem zrovna kutil šikula a šroubuju s vrtačkou v ruce.....
... na vhodné místo blízko k vyvedeným drátům od kolejí jsem připevnil první moduly LB101.
... pro jistotu mám od každého úseku vyvedeny vždy dva páry připojovacích drátů z různých míst úseku ( pro jistotu spojení ). Teď jsem přivedl vodiče do svorek K1,K2 a J. Bílé vodiče od úseků pro J jsou spojeny na modulu společně. Vždy dva úseky na jeden modul LB101.
... vlevo jsem si přivedl do malé dvojité svrokovničky ( pro další případné větvení )  od hlavní svorkovnice čisté J,K z centrály.
... no a napojil čisté J,K do příslušných svorek na LB101. V tomto stavu už by mě měly na připojených úsecích s ovladačem od centrály jezdit lokomotivy.
... tady je napojení dalších dvou delších úseků na modul LB101,  od každého úseku mě vedou vždy dva páry připojovacích drátů ( vždy z obou konců jednoho úseku ), proto to množství připojované do svorkovnic. Vlevo opět minisvorkovnice pro přivedení čistého J,K do modulu.
... tady je detail, horní zatím nevyužitá svorkovnice na modulu se třemi piny je pro spojení s LR101.
... a o kousek vedle do strategické pozice v dosahu všech budoucích zapojených úseků  je již připevněn LR101. Svedu do něj signály ze čtyř LB101.
... na dvojitou minisvorkovnici je přivedeno čisté J,K a na něm připojen malý modul LB050, což je napěťové čidlo, které má zamezit ztrátě stavu. Bude jediné na kolejišti a bude ještě spojeno s modulem LR101.
... a tady je jeden ze dvou modulů LK100 pro napájení vratných smyček ve skryťáku.  Je již spojen s modulem LB101, který tento úsek detekuje a to tak, že je v podstatě vsazen na přívod čistého J,K do modulu LB101.
... má to jednu nevýhodu, na modulu LB101 je možné při spojení s LK100 využít jen jednu jeho část pro jeden úsek. Škoda. Nejsem si jist, zda by bylo možné prohodit pořadí LK100 a LB101. V manuálu výrobce je ale toto zapojení a tak jsem to radši neriskoval.
Toto je dekodér LR101 s adresou číslo 65. Jsou vidět zapojené oranžové vodiče a zelené vodiče přicházející od jednotlivých modulů LB101. Je taky již zapojeno napěťové čidlo, které na kolejišti bude jediné. Vůbec jsem si nelámal hlavu kam který oranžový drát zapojím ....
... tady je detail napěťového čidla .....
... druhý z dekodérů LR101 s číslem adresy 66 ....
... tady jsou dvojice proudových čidel LR101 a je zde vidět zapojení oranžových a zelených vodičů vedoucích pak k modulům LR101 ....
... LB101 v kombinaci s modulem LK100, ještě zbývá trochu uspořádat vodiče ....
Než jsem spustil jízdu první lokomotivy, bylo potřeba ji nadefinovat. Spoustě věcí ještě nerozumím,  ale to základní ( aby to jezdilo ) jsem našel a nadefinoval .....
... pod záložkou "connection" se skrývá definice adresy lokomotivy. Více jsem zatím nedělal......
... a hle lokomotiva právě přejíždí na manuální ovládání hranice dvou úseků ( červeně podbarveny ).
... pro každý izolovaný úsek jsem si nadefinoval blok. Pokud je detekce řešena jako ji mám já, pak je pro blok třeba definovat indikátor a pod tlačítkem "Properties" se dostaneme ....
... k jádru pudla a to adrese a čísle vstupu do LR101. Protože jsem si při zapojování nelámal hlavu, kam který z oranžových drátů  strkám do LR101, vždy jsem si postavil lokomotivu na úsek, který jsem chtěl nadefinovat a metodou pokus omyl měnil čísla vstupů něž mě potřebný blok zčervenal ....
... zatím jsem moc nepochopil vazby a podmíněnost jednotlivých režimů ježdění, ale tady jsem zkusil  tahem myší přetáhnout loko z okna "Engines" do bloku, kde skutečně stála. Pokud jsem s touto lokomotivou dál jezdil manuálně, měl jsem v obsazení úseků mírně chaos .... (
... celou záležitost jsem mohutně konzultoval s Lokopinem, který na to taky koukal, ale myslím, že už to bude celkem jedno protože vyšla nová verze RailCo a tak to znovu otestujeme až v ní......
... zkusil jsem si ještě nadefinovat stavění vlakové cesty. Tak jsem stvořil příslušné tlačítko, kterým jsem chtěl nastavit určitou cestu ....
... a  nadefinovat začátek a konec .... ( většině ostatních nastavení v záložkách opět zase nerozumím, snad časem ... )
... v rámci bloku je možné ještě definovat přesné vysvícení úseku, který je obsazen lokomotivou nebo vlakem. Pokud toto není uděláno, je podsvícený pouze obdélník bloku. Užitečné.
... a tady už je výsledek fungování přepínačů cest. Je to paráda, protože se náležitě přepnou výhybky pro danou trasu "najednou". Spoždění mezi sepnutím přestavníků je možné doladit.
... tady jsem zkoušel jinou cestu a zároveň je vidět kombinace vysvícení cesty a úseku, na kterém se vyskytuje vlak. Toto je prozatím bod, kam jsem ve svém praktickém bádání došel. Prozatím jsem nezkoušel žádné definice podmínek jízdy a obsazení, jsem rád, že ale detektory fungují jak mají.