Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 5.
První zapojení dekodéru výhybek LS150
....
... taky jsem zapojil jeden ze dvou dekodérů LS150 pro výhybky ve skryťáku. Tady je vidět 5 výhybek z nichž jedna trojitá má dva přestavníky. Takže dekodér přijde někam mezi ně do geometrického středu.
... no a nakonec jsem ho dal sem, protože vzdálenost dvou nejvzdálenějších výhybek mě stejně neumožňovala ho napojit bez nastavení drátů od přestavníků.....
... schema zapojení je celkem jednoduché, v manuálu jsem našel barvičky drátů pro přestavníky Fleischmann ( jsou tam i pro další výrobce ). Vpravo dole na modulu je přívod čistého J,K od centrály a vlevo dole přívod napájení od TR100. Nastavení adres pro výhybky jsem nechal od výrobce ( 1,2,3,4,5,6 )
... tady je svorkovnice, kde jsem nastavoval vodiče od vzdálenějších přestavníků ....
... no a na závěr stroje, se kterými jsem testoval zda jsou prozatím zapojené úseky funkční ....
... protože prvních šest výhybek ve skryťáku jsem již zapojil, bylo potřeba zapojit druhou šestici.  Pro tento účel jsem už však musel nejprve přeprogramovat druhý dekodér LS150 tak aby adresy výhybek byly 7,8,9,10,11,12. Za tímto účel jsem podle návodu zapojil dekodér k centrále takto ....
... vlevo napájení z trafa TR100 vpravo vodiče do centrály na J,K. V podstatě se to dá programovat i v namontovaném  stavu v kolejišti, ale dal jsem na doporučení výrobce ....
... vše jsem zapojil do sítě a podle návodu výrobce podržel na delší dobu malý spínač než se rozsvítila led dioda na dekodéru. Dekodér se má tak přepnout do programovatelného stavu ....
... vida svítí ....
...teď s pomocí ovladače LH100 se v podstatě pokusím zavolat výhybku č.7. Tento povel vezme dekodér jako příkaz nastavit první adresu výhybky na 7. Ostatní rázem budou mít 8,9,10,11,12. Na ovladači se zmáčkne F5 a  dostaneme se do modu přepínání výhybek, pak jsem zadal adresu 7 a zmáčkl enter ....
... led dioda rázem zhasla, dekodér je přestaven na novou řadu, teď jsem dekodér odpojil a může se montovat na místo ....
... tak a je to. Vlevo opět přívod napájení z TR100 vpravo je napojení na centrální rozvod čistého J,K do centrály: Seshora jsou zapojeny jednotlivé výhybky, tady jsem naštěstí nemusel dráty nastavovat, všech šest výhybek je totiž na této straně skryťáku blízko sebe ....
... Tady jsou vidět nejbližší čtyři výhybky, další dvě jsou o patro výše. Až později jsem zjistil jednu důležitou věc a to že, oba přestavníky trojité výhybky musí být napojeny do dekodéru na po sobě jdoucí adresy ( je jedno ale v jakém pořadí ). Proč to objasním dále .....
... dekodér mám navíc ve snadno přístupném místě ....
... asi dva večery jsem si hrál s programem TrainControler než jsem byl spokojen se svým výtvorem schématu pro skryté nádraží. Další části kolejiště jsem zatím nekreslil, pro začátek mě to stačí. Nakreslené bloky odpovídají izolovaným úsekům hlídanými čidly LB101. Je vidět všech dvanáct výhybek skrytého nádraží.
... v tomto stavu už mám výhybky naprogramovány, tak jak mají být. Pokud v editačním modu najedu šipkou nad výhybku dostanu informace o její adrese v rámečku ....já jsem si tam čísla ještě napsal textem vedle. Přeci jen si to dělám pro sebe trošku blbovzdorné .....
... pro objekt výhybky je možné se dostat přes volbu "properties" chcete-li vlastnosti k dialogovému oknu jejího nastavení. Prozatím jsem zvládl adresu a za pomocí tlačítek u "Output configuration" docílit toho,  aby zobrazovaný stav přepnutí výhybky odpovídal skutečnosti. Tohle bylo zatím jednoduché.
... Dlouho mě vrtalo hlavou jak se nastavuje trojitá výhybka, která má dva přestavníky. Musí se namalovat jako "triple switch". Zadávaná adresa pak musí být ta nižší ze dvou po sobě následujících adres. Tak to musí být i zapojeno v dekodéru. Je jedno který přestavník je který, jejich vzájemné kombinace se pak dají doladit pomocí přehození "Output configuration" ....
... v dialogovém okně vlastností . Chce to trochu laborovat a kontrolovat jak se  fyzicky oba jazyky třícestné výhybky přehodí a zda sedí se zobrazenou grafikou ve schématu. Mě to chvilku trvalo, ale nakonec jsem se dobral správného výsledku. Moc se mě líbí, že při přehazování výhybky si program pohlídá drobný časový rozestup mezi cvaknutím obou přestavníků výhybky.
... pak už jsem jen v provozním modu ( francouzák v menu liště je vypnut ) zkoušel klikáním na jednotlivé značky výhybek jak mě poslouchají a bezchybně přehazují ..... Je to SUPER !!!!