Tvorba plánku:
Jako konstruktér používám v práci počítač, takže k návrhu kolejiště jsem nemohl přistoupit jinak. Zvolené kolejivo typu Profigleis firmy Fleischmann mělo pro můj účel parádně jednoduchý geometrický systém, nebyl problém vytvořit jednotlivé stavební prvky v modelovacím software, se kterým běžně pracuji v zaměstnání a vytvořit tak opravdový virtuální model. Nejsem železniční specialista, proto tito prominou, zda nejsou dodrženy některé standardy a obvyklosti. Já jsem zvolil hlavní dvojkolejnou trať do okruhu (modrá barva) , která by pokrývala pokud možno celý prostor s větším "hlavním" nádražím, překladištěm, závodní vlečkou, dále jednokolejný nezávislý okruh (zelená barva) s menším "horským" nádražíčkem který by byl spojen dvěmi spojkami (červená barva), nezávislými na hlavní dvojkolejné a zároveň i jednokolejné trati. Co se týká elektrického systému zapojení jsem se rozhodl, že se nebudu pouštět do digitalizace, protože si na to jednoduše netroufám, zůstanu u analogové klasiky. Byl to celkem oříšek to nad sebe všechno napasovat při dodržení průjezdných profilů, ale myslím, že se na daném prostoru nedalo nic jiného vymyslet. Co se týká zvolené epochy budu se pohybovat někde mezi 3. a 4.epochou. Tomu se budu snažit podřizovat i styl zástavby.