Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 13.
Zeleň za mostem u Markétkova

Zelenil jsem zelenil
... svah porostlý divokým porostem se povedl tady to sekačku na trávu dlouho nevidělo :-))) ...
... po zaschnutí barvy jsem natřel přechod ze štěrku k travinám na kopcích lepidlem a postupně aplikoval prachový purex, tím úprava návazností vně oblouku skončila ....
... teď už přišel na řadu kopec uvnitř oblouku se strážním domkem, nejprve jsem ho na několika místech přilepil k podkladu .....
... bude potřeba upravit návaznost na trať uvnitř oblouku ....
... a na pokračující svah až ke kolejím horního nádraží, tam už jsem nalepil první části travních koberců ...
... a tady už jsou nalepeny. Za účelem rozbití jednolité plochy do spár natřených lepidlem budu dávat purex ....
... asi takto ...
... vzít špetku mezi prsty a ťup, ťup, ťup zaplácnout na místo .....že něco zapadá do travního koberce nevadí.... nakonec se vše přesaje .....
... a takhle čerstvě zaplácáno, místy ještě prosvítá bílý herkules ...
... nakonec ještě purex napouštím velmi ředěným herkulesem tak 1:5. Pěkně to nasaje a tekutina navzlíná do všech chomáčků ....
... na ještě "čvachtající" svah jsem místy aplikoval luční květy v barvě bílé a žluté ...
... zatímco mě svah schnul, začal jsem štěrkovat vnitřní část oblouku ....
... svah pořádně vyschnul až na druhý den. Pak už se bílé skvrny lepidla ztratily ....
... samozřejmě začala trochu zarůstat i odstavná kolej .....
... na opěrnou zeď se mě nechtělo dělat parapetní šutry a tak jsem použil foliáž pro imitaci popínavého porostu a horní hranu tak zakryl ...
... no a tohle je výsledek víkendové práce .....
... na vnitřní části oblouku ještě zcela nezaschl purex ....
... a finální idylka ....
... jednolitá kobercová travnatá plocha se nekoná ....
... a konečný celkový pohled. Teď přijde na řadu úprava a zapracování mostu, ale to až příště ....