Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 10.
Most z kovových profilů

ddd
Most SK026 Délka = 500mm, výška=115, šířka 58mm.
Most je pečlivě sletován z úhelníků .....
... příhradová konstrukce je velmi tuhá ....
... po stranách je lávka pro pěší se zábradlím naznačeným tenkým drátkem.....
... most je  opatřen šedým lakem ....
... štěrkové lože kolejí jsem uložil do vrstveného podkladu z tvrdého papíru ...
... protože chci mít most odnímatelný, koleje na něm musí mít samostatné napájení. V tomto případě banánky budou fixovat i polohu mostu na jedné straně ve zdířkách ....
... karton mě věnovala dcera ze skicáku, což je jeho zadní strana ....
... štěrkové lože pak bude zakryto imitací ocelových plechů, opět z kartonu ....
... tady už celé kolejové lože, natřené rezavou olejovkou lepím vteřinovým lepidlem do konstrukce mostu ...
... karton zakrývající imitaci štěrku, jsem před nátěrem olejovou barvou lehce nařezal rovnoběžnými řezy znázorňující dělící spáry plechů ....
... zde most zapadne do vybrání v terénu a na navazující trať.....
... imitace štěrku je dokonale zamaskována ....
... a tady už je most po nanesení patinovacích prášků ( pigmentů ). Ještě předtím jsem samozřejmě natřel stejnou rezavou olejovou barvou konstrukci mostu a nechal den zaschnout......
... štětečkem jsem pečlivě na všechny strany prutů a plechů mezi kolejemi nanášel střídavě pigment hlína a rez.
... tím, že barva nebyla nanášená nástřikem, ale štětcem a byly tak na povrchu různě tlusté vrstvy  a slepence barvy a ty spolu s prachem pigmentu vytvořily pěknou imitaci zrezivění konstrukce ..... To jsem ani nechtěl :-))))
... ještě zbývá očistit hlavy kolejnic ....
... díky takovýmto "zrezivěním" vypadá konstrukce realisticky zanedbaná ......
... tak a zbývá most zabudovat na místo ...