Výstražné cedulky
Zálazy a příkazy jsou skoro všude. Kdesi jsem narazil na tyto cedule.