Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 5.
Křoviny

Na této části se pracuje