Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 81.
Domky u podjezdu

Tuto dvojici domků Faller na kolejišti již mám v místě u mostu jak je vidět na poslední fotografii z této série. Předchozí provedení je však silně barvené a patinované,
což jsem teď zatím nedělal, možná později. Jak je mým zvykem snažím se většinu staveb a části terénu dělat odnímatelné a zde tomu není jinak.
Dvojdomek Faller 130414 na vyjímatelném kusu terénu.
Oba domky jsou vybaveny kartonovou vestavbou tak, aby bylo možné udělat osvětlení jednotlivých místností.
Základem plochy na přední straně je polystyrenový výlisek dlažby Faller.
Za domky pod svahem jsem použil zbytky porostů Model Scene.
Dřevěný plot je taktéž od Model Scene, tímto mě došly poslední zásoby.
Na prostranství před obchod  jsem umístil reklamní poutač co jsem dostal pod stromeček a dvě lavičky.
Pouliční lampy od JM detail.
Místo na popelnice za domem je již připraveno.
Každé patro má svůj světelný okruh, vše je v tuto chvíli spojeno dohromady. Až nebudu vědět co vylepšit, bude možné použít světelné dekodéry a každé patro rozsvěcovat dle různých časových schémat.
A budiž světlo .....
Obchůdky ještě nemají vývěsní štíty, ale vybaveny jsou.
Žluté diody se mě pro osvětlení interiérů obytných budov osvědčily nejvíce.
Přestože běžně na zadní stěnu domu nebude vidět, i zde svítí pár oken.
Tělocvikář František Dřepil zase zevluje na balkóně.
Pohled z úrovně ulice.
Sem musí připravený kus s budovami zapadnout.
Na úpravu nosných částí z lepenky stačil zalamovací nůž.
Příprava zdířek pro konektory osvětlení segmentu je již také na místě.
Vodiče mají delší rezervu, aby manipulace a odpojování dílu s domky bylo pohodlné.
Tak a teď segment zasunout jako dílek skládačky.
Vertikální ustavení budu ještě ladit po dopracování vnějšího terénu. Na přechodových spárách plánuji nízkou zídku se zábradlím.
Zde je vidět vpravo nová dvojice domků a ta první dvojice až úplně vlevo u mostu.
Moc se mě do toho nechtělo, ale přišel čas nabarvit silnici vedoucí nad domky ....
... a pod nimi. Vždy jsem měl problém strefit se do odstínu okolních úseků....
Bylo potřeba usadit na dno montážní kapsy distanční kostky tak, aby byl modul s domky ve správné výškové úrovni.
Na dno jsem nalepil čtyři distační kostičky z vrstveného papíru.
Dále bylo nutné vymyslet co udělat s prudkým svahem za budoucími domky.
Prohrabal jsem bednu se různými zbytky materiálů a naštestí našel kus zdiva Faller, který jsem patřičně rozměrově upravil.
Zde je i seříznutí spodní hrany tak, aby zeď spodním okrajem doléhala k připravenému terénu za domky.
Natřít lepidlem, přišpendlit a zašprajcovat a nechat zaschnout.