Přestavba levého zhlaví
Rok 2012 byl ve znamení přestavby levého zhlaví hlavního nádraží na kolejišti. Chtěl jsem zde osadit světelné návěstidla a přitom zjistil, že zapojení úseků není zrovna v pořádku. Přes léto jsem zhlaví celé vytrhal a znovu vše postupně osazoval a přepojoval na novou detekci úseků. Práce to byla ne zrovna radostná a táhla se hodně dlouho. Bylo s tím spojeno spousta laborování s TC, tak aby návěstidla bylo možné ovládat v souladu s provozem, ale to je na další dlouhou kapitolu. Bohužel musím konstatovat, že je v českých zemí spousta teoretických rádců, ale žádná řádně zdokumentovaná praktická aplikace.....