Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 55.
Zastávka Ondřejov, tvorba nástupišť a zeleně

Za mostem se nachází malá zastávka Ondřejov. Zpravidla se mě zde křižujou vlaky jednoucí v různých směrech po nejvyšší jednokolejné trati.
Je to pěkný zelený kout kolejiště, kde se později budou dát tvořit pěkné fotky do fotogalerie.
.... provedení božích muk je velmi pěkné ...
.... tady jsou vidět navíc aplikované travní trsy, zejména pak vlevo od kolejí. Vždy je třeba zvolit trochu jiný odstín a nepravidelné rozmístění. Porost pak vypadá přirozeněji. Plánuji tak upravit i místa u starší krajiny na kolejišti .....
.... a to je opět vše .....
.... pro zadní zastávku jsem chtěl vyzkoušet jiný typ nástupiště ......
.... z betonových panelů .....
.... opět při troše šikovnosti postačí na řezání nůž, jehož tupou hranou jsem vytlačil i spáry mezi panely a oka v panelech byla vytvořena zapnutou propiskou :-) Nic lepšího jsem v ten moment neměl po ruce .... někdy to ale stačí....
.... průřez nástupiště je takovýto ...
.... a posléze jsem jej nabarvil namíchanou šedou temperou ......
.... ze všech viditelných stran ....
.... a pak už menším štětcem pomaličku pruhování. Zatím to bije barevně do očí, to ale změní patina pigmenty po instalaci na místo ....
.... byla to trochu trpělivá piplačka.....
.... a přilepeno na místo .....
.... pod boudu zastávky jsem dal ještě dva "betonové" kvádry ....
.... nástupiště jsem se snažil trošku naklopit .....
.... taky přišlo na řadu nepopulární barvení silnice. Je to vždy dost špinavá práce.....
.... hrana s vyjímatelným segmentem .....
.... dlažba ještě přijde postupně přeleštit čistými hadry, pak budu instalovat traviny. Na tomto místě u garáží se bude právě dlažba částečně ztrácet mezi trávou ....
.... a zaštěrkování v prostorech nástupiště .....
.... až to vše zaschne bude se barvit rzí .....
.... nejprve jsem definitivně přilepil na místo garážovou kolonii ....
.... následně jsem pak aplikoval různé druhy foliáží od Model Scene. Používám stále dokola tytéž druhy z řady Premium ( křoviny nízké jarn a letní ), ale vždy do nich něco vsadím něco barevně odlišného jako trsy, nebo křoviny z foliáží na listoví ......
.... neodolal jsem koupil na zkoušku budku pro výhybkáře. Výborně se mě sem hodila. Volně pohozené pražce jsou samozřejmě přilepené a ty mám od kolegy Houmra.
.... parapet na opěrné zdi snad už brzy dodělám .....
.... po aplikaci trávy jsem zabordelil krajnice silnice svým univerzálním posypem pro tento účel .....