Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 50.
Dokončení městských teras, oprava Markétkova

Po dokončení městských teras jsem bohužel musel sáhnout do kolejiva v Markétkově s ohledem na dělení úseků.
..... římsu jsem záměrně udělal značně zarostlou. Použil jsem různé foliáže s listovím od Poláka, které na své stromy používá i Model Scene. Viditelné části zábradlí asi ještě přejedu štětcem s rezavou olejovkou ....
..... ikdyž za domy běžný návštěvník v podstatě moc neuvidí, nechtěl jsem tento prostor za domy zanedbat, zároveň je vidět, že i takto vymyšlený a složitý terasovitý prostor se dá pěkně upravit ...
..... a s domečky to vydá takto. Stále jsem si usadil zatím nasucho.....
..... veškeré spáry na plotě jsou již zarostlé ....
..... takto je vidět do dvorku .....
..... teď mě zbývá blok domů zapojit k přívodu napájení pro osvětlení tohoto segmentu a už je přilepím natrvalo. Příště snad už dokončím poslední domek a návaznost na trať nad skálou ....Se zelení tady jsem si pěkně zamodelařil, čekají mě ale podstatně větší plochy ......
..... pustil jsem se do dlouho odkládané překopávky ( doslova a do písmene ) obou zhlaví nádraží Markétkov......
..... bylo potřeba napravit začátečnickou chybu v izolování kolejových úseků, což znamenalo odstranit zaštěrkování kolejí a výhybek, tak aby šly demontovat a zpátky osadit s jinak udělanou izolací pro správnou detekci obsazení úseků v nádraží ....
..... tady to znamenalo vytáhnout pravou výhybku a angličana, pro jistotu jsem vylepšil na více místech i napájení .....
..... na druhé straně jsem musel jít až k této výhybce. Zaštěrkování bylo opravdu jak beton, ikdyž jsem tehdy zakapával značně ředěným Herkulesem. Máčet jsem štěrk tady nechtěl kvůli zatečení do přestavníků pod výhybkami.....
..... taky jsem kvůli zlepšení provozních situací doplnil do zhlaví dvě výhybky. Jsou schované v tunelu - no budiž. Zlepší se tak křížení vlaků v nádražíčku ( kdosi to tehdy kritizoval  .... ) Pozorovatel provozu to stejně ani nepostřehne.....
..... pohled z tunelů k výjezdu do Markétkova ....
..... a ještě blíže k tunelovému portálu ....
..... tady jsou krásně vidět dvě přidané obyčejné výhybky v tunelu za obloukovými výhybkami. Předtím tam nebyly a tak byl vjezd z pravého směru do Markétkova omezen jen na jednu kolej ....
..... po zapojení dekodéru výhybek a detekce úseků obsazení jsem začal prostory kolem přestavníků výhybek připravovat na opětovné zaštěrkování ....
..... spočívalo v nalepení vrstev kartonu kolem přestavníků na líc jejich horní roviny. Po zkušenostech používám tvrdý karton, kterým pak přestavník zakryji a na něm teprve štěrkuju, tenký papír nebo vlnitá lepenka se po navlhčení štěrku strašně kroutí a jsou pak problémy se zatečením lepidla a následnou betonáží výhybky......
..... přestavníky před definitivním zakrytím .....
..... protože jsem instaloval na tento segment konečně i dekodéry pro výhybky a obsazení úseků, probíhaly i ostré provozní zkoušky. Vznikly nové plány pro jízdy vlaků přes toto nádraží a provoz značně zhoustl a nabyl na složitosti programování plánů v TC......
..... které ladím v podstatě doposud. Ježdění a ladění plánů v Train Controleru je strašný žrout času.
..... křižování vlaků probíhá v pohodě, ikdyž má nádraží opravdu dost krátké koleje. Správnou kalibrací, se kterou taky stále dost bojuji,  jsem ale dosáhl dosti přesného zastavování souprav a tak i úspěšného křížení.....
..... po tom co jsem si byl jistý, že vše funguje tak jak má, zhlaví jsem opět zaštěrkoval .....
..... dával jsem už pozor na střídmé použití ředěného Herkulesu, protože už vím jaká je to dřina zprovoznit zabetonovanou výhybku. Lepidlo totiž potvora vyzvlíná všude.....
..... a druhé zhlaví ...
..... nechám to asi týden pořádně vytvrdnout a pak obnovím obarvení a patinu kolejí, kterou jsem už tady bohužel taky měl .....