Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 41.
Štěrkování obloukových nástupišt

Po zaschuntí přilepených nástupišť jsem začal pomalu štěrkovat. Protože se ale štěrk zalévá ředěným lepidlem tak jsem ještě nechal nástupiště přšpendlená, aby se náhodou neuvolnila.
....... budu ještě muset vyřezat dva menší kousky pro prodloužení prvního nástupiště, ale to už nebude tak pracné. Teď mě po zaschnutí čeká zaštěrkování funkčních kolejí hlavního nádraží v rozsahu nástupišť a možná i kousek dál ....
..... tak jsem neodolal, abych si nezaštěrkoval část kolejí mezi nástupišti ....
..... do prostoru bez nástupiště jsem chtěl mít prorůstající trávu ...
..... abych to výškově srovnal podkládal jsem to vrstvou lepenky ...
..... detail zaštěrkování, kam až štěrk zaleze ....
..... ještě zbývá dodělat dřevěné přechody přes koleje ....
..... a sypal jsem lžičkou štěrk takto ....
..... uhlazení a zarovnání je třeba provést pečlivě a nespěchat .....
..... travička zelená, koleje pak samozřejmě přijdou zrezivět .....
..... a zalijeme ředěným Herkulesem .....
..... travičku jsem prolil slabým roztokem taky .....