Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 34.
Tvorba silnice v městečku v oblouku
... tu zbývající škvíru zakryje vzrostlejší tráva ...
... a opět zkouška vzhledu .... i tady jsem jednu již přilepenou část terénu asi po dvou hodinách odpáral a udělal jinak. Tomu se ale asi nevyhneme ...
... a pohled seshora ....
... stále ladím posazení domků, tady jsem si na chvíli vypomohl destičkou .... ... ještě jeden dům zde chybí ...
... no na závěr jsem definitivně připravil i základ silnice pod mostem k položení dlažby ....
... začal jsem nanášet modelovací hmotu DAS na svislou plochu pod zídkou ...
... vrstva hmoty je tak od 5 do 10mm ...
... není potřeba to nějak zvlášť uhlazovat ani vlhčit, přijde do toho obtisknout kamenný reliéf ...
... výsledek vypadá takto ...
... a pohled od železničního mostu ...
... poslední sloupek zídky jsem zapustil do skály ...
... nad skálou bude stát dům ....
... po skále jsem začal s přípravou na pokládku silnice, aby hmota při schnutí nepraskala na podklad nalepím mřížkovanou pásku ....
... bez pásky to popraská a nedrží na podkladu ...
... tak a tady je hotovo ...
... občas je dobré otiskout nějaké okrajové řady dlažby jako předěl mezi silnicí a ostatní plochou ....
... a nezapomenout na nějaký kanál, tenhle jsem dělal malým šroubovákem, chce to jen cit ...
... na krajích silnice jsem obtiskl malým imbusovým klíčem kaskádovitý žlab pro odvod vody do kanálu ...
... pod zídkou se skálou taktéž ...
... a na nejnižším místě u podjezdu je kanál ...
... a dlažba silnice v podjezdu ...
... dlažbu jsem namodeloval přes spáru městského vyjímatelného modulu ...
... a jeden mezilehlý kanál ...
... na plochu kde předpokládám, že nebude stát žádný dům jsem taky položil dlažbu ....
... další dlažbu kolem budoucích domů pak lze plynule navázat, už mám odzkoušeno ....
... zatím tak nějak ...
... nožem jsem pak před zatuhnutím hmoty, projel spáru vyjímatelné části ...
... uvidíme jak to zaschne, mám obavu, že se spára trochu zvětší po smrštění ...
... až to zaschne udělám stejnou fotku pro srovnání co hmota udělala ....
... a celkový pohled, teď to bude několik dní vysychat ...