Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 31.
Výroba schodišť pro městečko v oblouku

Pro vyjímatelný segment terénu s městečkem, které je navíc dosti složité na terén, jsem si musel vymyslet a vyrobit vlastní opěrné zdi a schodiště. Takové součásti se bohužel nedají koupt. Materiálem je můj oblíbený Styrodur.
... z tohoto kousku styroduru budou schody ....
... odřezávám postupně jednotlivé vrstvy pro schody ...
... nic moc neměřím vše řežu dle oka, chce to trochu cvik a pevnou ruku .....
... tak a základní tvar schodů je hotov ....
... teď budu tvořit venkovní zídku, která bude tvořit i vnější "zábradlí" .....
... asi takto to přijde slepit k sobě ....
... tady jsou schody s vnějšími zdmi ....
... zbývá vytvořit reliéf kamenných bloků, ty jsem vytlačil do styroduru  tupou stranou nože a malým plochým šroubovákem ....
... asi takto, rozměry kvádrů jsou dle oka ...
... nejprve si vyryji vodorovné rýhy a pak šroubovákem vytlačím svislé spáry.....
... a vnější zídky schodiště jsou hotovy ....
... tak a teď jsou se schody zídky již slepeny .....
... zbývá vyřezat a nalepit parapetní dlažbu, v tomto případě podstatně drobnější  než jsem dělal na zdech kolem trati a nad tunelovými portály ....
... ještě detail slepení, ke slepení styrodurových dílků používám Herkules ...
... tady jsou již parapetní desky nalepeny ....
... drobnými rýhami jsem naznačil jednotlivé dlaždice parapetu ...
... drobné škvírky se zacelí po natření temperami na příslušný odstín kamene ...
... tady jen pro ukázku, jak to vypadá když se řeže styrodur tupým nožem, po nabroušení už to vypadalo jinak ....
... a po vyrytí cihel a dolepení horní opěrné zdi to vypadá takto .....
... a takto jsem měl vymyšlené schody u opěrné zdi ...
... detail vlastnoručně vyrobené okrasné zdi ze styroduru ...
... výroba je překvapivě jednoduchá, chce to jen chvilku zkoušet a nenechat se odradit prvními neúspěšnými pokusy ....
... schody pak přijdou přilepit ke zdi ...
... na těchto dalších schodech ukážu jak to všechno vzniklo .... vyrobil jsem opět těleso schodů a opěrná vnější zeď, teď na ni ale místo parapetu udělám okrasnou zeď....
... to je kousek mezi sloupky, ale ve tvaru sklonu schodiště ...
... nožem opatrně vyříznu prohlubeň, nejprve z jedné strany .....
... pak z druhé strany ...
... a je to, že to je trochu chlupaté a nehezké zatím nevadí .....
... takto vypadá profil. Je docela možné, že by se na to hodily i nějaké profily z produkce Evergreenu .....