Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Strana 1.
Analogová historie

Od začátku stavby panelu jsem byl rozhodnutý dotáhnout panel do počítačem řízeného stavu. Samozřejmě pořídit veškeré vybavení a komponenty nutné ke stavbě nebylo možné z finančních a také vědomostních důvodů pořídit ihned a najednou. V prvním období stavby tudíž vznikl hybrid v ovládání kolejiště. Už od začátku stavby jsem se snažil dělit kolejové úseky pro pozdější osazení detekce obsazení, ale vše bylo svedeno na dvě svorky a ty pak do digitální centrály, kterou jsem zakoupil v rámci digitálního strat setu. Ovládání výhybek jsem prozatím vyvedl na jednoduchý panel s přepínači. S ovladačem v ruce a panelem s přepínáním výhybek jsem tak mohl jezdit na prvních postavených úsecích. Jak se se stavbou panelu zvětšovala délka kolejí na kterých jsem mohl jezdit a také počet výhybek, byla jízda s vlaky náročná na pozornost a postřeh v ohládání. Po přestěhování panelu do suterénu domu a rozhodnutí o rozšíření kolejiště o rozsáhlá skrytá nádraží, byl okamžik přechodu na digitální ovládaní příslušenství kolejiště jasně stanoven. Provoz ve skrytých nádraží se ůvodní metodou samozřejmě realizovat už nedal.
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - ovládací panel výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek
Analogová historie - zapojování výhybek