Městský dům ( Faller H0 130 426 )
Velmi jednoduchý dům do města, výrobcem určen pro prodejnu Optik. Já jsem se rozhodl z toho udělat kadeřnictví. Velké prosklené výlohy k tomu vybízely. Sestavení plastových součástek snad není potřeba komentovat. Jediné co bych výrobci vytkl je dno domu resp. takový nosníý spodní rám, který je posazen výš než spodní hrana výkladce, ale i stím jsem se nakonec nějak vyrovnal.
Interiér sice bude před běžným pozorovatelem skrytý a málokdo si všimne detailů, ale vypadá to lépe než s papírovými maskami výrobce.