Městský dům ( Faller H0 130455 )
Tohle je největší městský dům postavený na kolejišti.