Zrod a život jednoho amatérského kolejiště
Malé zauhlování ( Faller H0 120131 )

Malé náfraží Markétkov je naplánováno jako pozůstatek starší doby, proto i výběr staveb se tím řídí. Na řadu přišlo malé zauhlování. Místo kam jej chci dát je sice trošku stísněné, ale to je na malém kolejišti takřka všude.
 
Strana 11.
Malé zauhlování ( Faller H0 120131 )
Tak tady je celkový pohled po dokončení. Postup lepení už jsem nefotil. Stavba je však i v návodu rozdělena vlastně na dvě části a to, těleso jeřábu a samotný objekt zauhlování
Ze začátku při sestavování tělesa jeřábu nebylo jasné zda má mechanismus fungovat či nikoliv. Nakonec jde opravdu jen o náznak mechanismu. Jeho dílečky jsou vylisovány z černého plastu a tak jsem je v průběhu lepení přetíral namíchanou rezavou olejovou barvou.
... prostor pod jeřábem s vozíky ...... ještě sem přijde "uhelný" nepořádek.
... uvnitř prostoru pro uhlí je vylisovaná imitace kolejnic pro vozíky s uhlím....
... a tady je vidět mnou provedená úprava půdorysu zauhlování, kdy jsem zkosil zadní roh prostoru skladiště s ohledem na prostor v kolejišti.
... a pohled z jiné strany ...
... mezi stojky z I-profilů jsou k dispozici volné překlady pro zasunutí do takřka libovolných variací.....
... a jeden vozík je zavěšen na vahadle jeřábu.....
... sem připravím hromady uhlí a prostor samozřejmě přijde "zašpinit" rozsypaným uhlím mezi pražce, mezi koleje, na krajích atd....
Zkušební postavení do kolejiště.
Zkušební postavení do kolejiště.
Na definitivním připevnění na místo a zapracování okolního terénu se již pracuje ...