Malé zauhlování ( Faller H0 120131 )
Malé náfraží Markétkov je naplánováno jako pozůstatek starší doby, proto i výběr staveb se tím řídí. Na řadu přišlo malé zauhlování. Místo kam jej chci dát je sice trošku stísněné, ale to je na malém kolejišti takřka všude.