Stavědlo ( Faller H0 120120 )
Pro hlavní nádraží jsem si naplánoval pro obě zhlaví stejné stavědlo.